Sökformulär

Peru

"Det finns sätt att organisera samhället som inte är kapitalistiska"

Upphovsperson: Raudsepp, Mari
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Naturresurser, Multinationella företag, Kapitalism och vinstmaximering, Vatten, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Peru
Redan på 60-talet ledde Hugo Blanco de jordlösa böndernas kamp mot
godsägare i Peru. Idag, 77 år gammal, är han fortfarande en framstående representant för den folkliga kampen i Latinamerika. Samtal om vattenmarschen, Perus miljöproblem
och vikten av en förändring underifrån

"-Jag kommer tillbaka, men då som miljoner"

Upphovspersoner: Moberger, Kim | CAOI, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Peru
Inka-ledaren Tupak Kataris sista
ord, som han uttalade innan han
brutalt mördades av de spanska
erövrarna, är legendariska. Samma
ord var ledstjärnan för det Andinska
Nätverket för Ursprungsfolksrörelser
– CAOIs första kongress i den
peruanska staden Cusco 2006.
En av de stora frågor CAOI
arbetar med nu är klimatkrisen

Guldet skapar konflikter i Peru

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Miljöföroreningar, Latinamerika, Peru
En av världens största guldgruvor ligger i provinsen Cajamarca i norra Peru.
Svenska pensionsfonderna investerar nästan en halv miljard kronor i Newmont
som driver gruvprojektet Yanacocha. Men sedan företaget kom till provinsen
1993 har konflikterna med lokalsamhällena avlöst varandra.

AP-fondernas investeringar kränker våra rättigheter

Upphovspersoner: Porthén, Petra | Larsson, Albin (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Miljöföroreningar, Latinamerika, Peru
Carmen Ugarte, från Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Conacami i Peru, besökte nyligen Sverige för att diskutera gruvdriftens intensiva exploatering i Latinamerika och hur den drabbar ursprungsfolken.

AP-fondsbroschyren: Detta kuvert är viktigare än det andra du brukar få

Upphovspersoner: Klemedsson, Jesper (foto) | Sandberg, Christin (foto) | Wåhlin, Malena (foto) | Latinamerikagrupperna (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna | Latinamerikagrupperna
År: 2012
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala, Peru
Broschyren handlar om AP-fonderna, som förvaltar våra pensionspengar, och hur de investerar i en lång rad företag som bryter mot mänskliga rättigheter och allvarligt skadar miljön. Två av dessa företag och deras verksamhet i Latinamerika tas upp som exempel.

Inkas matkultur lever

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Mat och matlagning, Peru
Pachamanca, som har funnits sedan inkarikets
dagar, görs huvudsakligen i centrala
Anderna i Peru. Den har en internationell
motsvarighet i hangin, jordugnen hos
maorierna på Nya Zeeland.
Emperatriz Machaca och Ivan Medina, båda aktiva inom det peruanska kulturlivet i Sverige kan berätta mer

El precio del oro

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna, (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala, Peru
Entrevista con Christin Sandberg
sobre las malas inversiones de
Suecia y la campaña para
incidencia política para sensibilizar a la
población en Suecia, donde sus fondos de
pensiones están invertidos en empresas
que violan los derechos humanos.

Sidor