Sökformulär

AP-fondernas investeringar kränker våra rättigheter

Upphovspersoner: Porthén, Petra | Larsson, Albin (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2012:4
År: 2012
Sidnummer: 10-11
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Ursprungsfolk, Miljöföroreningar, Latinamerika, Peru
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl4_2012_4_s10-11.pdf (1.19 MB)
Carmen Ugarte, från Latinamerikagruppernas samarbetsorganisation Conacami i Peru, besökte nyligen Sverige för att diskutera gruvdriftens intensiva exploatering i Latinamerika och hur den drabbar ursprungsfolken.