Sökformulär

Sociala och politiska aktivister

Brott och straff för att kväva protester

Upphovsperson: Contreras, Francisco
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Demonstrationer, Kampformer, Statlig repression, Sociala rörelser, Politisk organisering, Sociala och politiska aktivister, Manifestationer, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Latinamerika
Ledare.
Människor som fredligt protesterar
mot orättvisor bemöts allt oftare med våld. I Latinamerika så väl som i Europa. I Spanien och Grekland attackeras fredliga demonstrationer av militär och polis. Men förtrycket slutar inte där. I syfte att få slut på protester och avskräcka engagerade medborgare från att protestera använder sig makten av juridik. Protesten stämplas som ett brott. Brott och straff har blivit vardag för ledare och engagerade medborgare som protesterar.

Gdeim Izikprocess utan rätt

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2013
Ämnesord: Statlig repression, Internationell solidaritet, Sociala och politiska aktivister, Västsahara, Sverige, Politiska fångar
Natasa Mirosavic var den andra gästen
vid mötet ”Västsahara väntar på frihet”
i Göteborg i maj organiserat av
Föreningen Västsahara och Göteborgs
Afrikagrupp. Hon är jurist,
medlem i SSU och Föreningen Västsahara,
Natasa var på plats i flyktinglägren
under oktober 2010, då västsaharier i den
ockuperade delen av Västsahara upprättade
protestlägret Gdeim Izik utanför huvudstaden
El Aaiún

Idag saknar syd valfrihet

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Handel, Sociala och politiska aktivister, Mocambique, Sociala rörelser, Sociala forum, Indien, Imperialism, Jordbruk
- Vi måste låta dem som drabbas värst komma till tals och det är alltid de vanliga människorna. Vår enda chans är att tillsammans med andra människor i liknande situation sätta press på makthavare. Därför deltog vi i World Social Forum i Indien.
Det säger Amade Sucá, representant för bonderörelsen Unac, nyss hemkommen från Mumbai.

Sidor