Sökformulär

Mocambique

A Suécia e as lutas de libertação nacional em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau

Upphovsperson: Sellström, Tor
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2008
Ämnesord: Relações exteriores, Movimentos de libertação nacional, Organizações de solidariedade, Sindicatos, Organizações de juventude, FNLA, FRELIMO, MPLA, PAIGC, UNITA, Angola, Guiné-Bissau, Mocambique, Suécia, Political science, Statsvetenskap
Durante a guerra fria o mundo ocidental em geral considerava os movimentos nacionais de libertação na Guiné Bissau e na África Austral como ”terroristas” e/ou ”comunistas”. A Suécia constituiu uma excepção, tendo depois sido seguida pelos outros países nórdicos. Com base numa decisão parlamentar aprovada por uma larga maioria, a Suécia tornou-se, em 1969, o primeiro país do Ocidente a dar ajuda oficial aos movimentos nacionalistas. Estes movimentos depois de uma prolongada luta armada contra o poder colonial português, o governo de minoria branca e o apartheid, sairiam vencedores e tornar-se-iam os partidos dominantes nos seus países.No presente volume  descreve-se o surgimento de uma opinião na Suécia e a ajuda deste país aos movimentos de libertação MPLA (Angola), FRELIMO (Moçambique) e PAIGC (Guiné-Bissau).  O volume baseia-se na obra do autor intitulada “A Suécia e a libertação nacional na África Austral”, que também trata do Zimbabué, da Namíbia e da África do Sul e que foi publicada em dois volumes pelo Instituto Nórdico de Estudos Africanos, em 1999 e 2002 respectivamente.

Lords of the Land : preliminary analysis of the phenomenon of landgrabbing in Mozambique

Upphovspersoner: Matavel, Nilza | Dolores, Sílvia | Cabanelas, Vanessa | Justiça Ambiental & UNAC, Mozambique
Medarbetare: Lemos, Anabela
Utgivare: Afrikagrupperna
År: 2012
Ämnesord: Mocambique, Privatiseringar, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar
The term "usurpation" is used to describe the global phenomenon of “land grabbing”, such as the rent or purchase of vast extensions of land in poorer developing countries (as
is the case of Mozambique) by richer countries with food insecurity and by private investors of
those same countries so as to produce or explore diverse goods for export.
The present study reiterates the fact that agriculture constitutes half of the predominant subsistence
of the rural communities following mixed farming (agriculture and cattle), both of which are
extremely dependent on the availability of fertile land and water . Additionally these communities
depend on the rivers as a primary source of water and a large number of the analysed projects are
located close to this resource. The increase of areas occupied by big projects will certainly have a
big impact in terms of availability and access to land and water,exacerbating their already precarious
state of poverty.

Inget samråd med bönderna när bolaget kom till byn

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Imperialism, Matsäkerhet, Mocambique, Jordbruk
Ett hot mot ökad livsmedelssäkerhet är att småbönder förlorar sin mark och blir lönearbetare för storbolag som investerar i monokulturer samt mer eller mindre lagligt utvidgar sina gränser. Så sker i Moçambique där svenska kyrkan via en stiftelse har ekonomiska intressen i skogsnäringen.

"Ibland behövs det rejäla kriser för att finna lösningar"

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Politiska institutioner, Mocambique, Internationellt bistånd, Korruption
Ända sedan självständigheten 1975 har Moçambique haft en nära relation med Sverige. Under de svåra krigsåren på 80-talet var Sverige den största och mest trogna biståndsgivaren. Idag är situationen en annan. Gamla vänner har bytts ut mot ny personal utan någon särskild relation till Sverige. Ändå upplever Sveriges ambassadör i Moçambique, Torvald Åkesson, att ländernas intima band ännu finns kvar.

Sidor