Sökformulär

Tjeckien

Kyrkliga protester på Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Blockader, USA, Imperialism, Tjeckien
Kubas kyrkliga ledare beklagade uttalanden från tjeckiska ekumeniska rådet till stöd för USAs blockadpolitik mot Kuba. Samlade i Heliga Treenighetskyrkan tillbakavisade företrädare för de kristna församlingarna på Kuba Jitka Klubakovas, generalsekreterre i tjeckiska ekumeniska rådet, uppmaning till kristna på Kuba att inte stödja kubanska kyrkorådet.
Kyrkoledare över hela världen har protesterat mot den vilseledande beskrivning av Kubas Kyrkoråd som ingår i Bush-planen för regimskifte på Kuba. Kubas Kyrkoråd har samordnat de kubanska kyrkornas sociala och ekumeniska arbete sedan över 70 år. Pastor Lucius Walker, från USAs Präster för fred, informerade Världsrådet om att det kubanska kyrkorådet är det äldsta och största anslutningen av kyrkliga samfund i hela Latinamerika.

Också Kafka förblev kronvrak

Upphovsperson: Sundin, Tommy
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Politisk historia, Litteratur, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Tjeckien
"Vem minns inte sitt första möte med Franz Kafka?
Mitt ägde rum 1964 under kongeniala omständigheter. Allmänna värnplikten lämnade på den tiden inget åt slumpen. Även kronvrak tvingades tjäna riket och som astmatiker placerades jag tillsammans med tre andra oduglingar på översta våningen av Umeå infanteriregementes kanslihus där ett dammigt bokförråd inrymdes. Uppdraget var aningen oklart, för att inte säga lika med noll,
vilket gjorde att vi i praktiken kunde
ägna oss åt fria studier på heltid."

Ideologi och byggnad

Upphovsperson: Leander, Per
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Politisk historia, Socialism, Fascism, Tjeckien, Polen, Österrike, Kulturhistoria, Slovakien, Konservatism, Arkitektur
Klassisk stalinistisk gotik i Warszawa (eller Stalinkrokaner som somliga säger), märkliga arbetarbostäder i Wien – den kilometerlånga längan i varma färger för femtusen personer – och Nowa Huta utanför Krakow som skulle bli en socialistisk mönsterstad. Om nu inte människor hade varit lite svårare att forma än hus…
Per Leander tittar på städer och hus i Europa. Och minns historien bakom.
Är Bratislava en huvudstad eller fortfarande en småstad? Och varför växer det upp så många monument över påven och den gamle högernationalistiske diktatorn Pilsudski i Polen?
Det blev en annorlunda resa.