Sökformulär

Till Sveriges regering

Upphovspersoner: Miljöpartiet | Vänsterpartiet | S-kvinnor | Centerkvinnorna | Svenska kvinnors vänsterförbund | Sveriges Kristna Socialdemokrater | Grön Ungdom | Centerns Ungdomsförbund | Centerns Ungdomsförbund | SSU | Ung Vänster | Vänsterns Studentförbund | Kommunistiska partiet | ABF | Afrikagrupperna | Emmaus Björkå | Emmaus Stockholm | Brödet och Fiskarna | Gävleborgs biståndsgrupp | Örnsköldsviks FN-förening | Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola | Kommittén för Västsaharas kvinnor | Nätverket för ett fritt Västsahara i Göteborg och Malmö | Stiftelsen Global Kunskap | Föreningen Västsahara
Tidskrift/källa: Västsahara
Nummer: 2007:04
År: 2007
ISSN: 1652-2052
Språk: sv
Relation: http://www.vastsahara.net/
Ämnesord: Marocko, Deklarationer, fördrag och konventioner, Västsahara, Politiska institutioner, Mänskliga rättigheter, Statlig repression
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: vstsahara_4-07_till_sveriges.pdf (156.35 KB)
"Vi kräver
- att Sverige aktivt agerar inom FN, EU och andra internationella fora, så att den västsahariska befolkningens mänskliga rättigheter försvaras mot de marockanska
övergreppen,
- att Sverige aktivt agerar i FN:s generalförsamling under hösten så att västsahariernas rätt till självbestämmande och självständighet i enlighet med FN:s resolutioner om avkoloniseringen försvaras och
äntligen verkställs."