Sökformulär

Världens mest hållbara samhälle

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2009:01
År: 2009
Sidnummer: 18-19
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kuba, Hållbar utveckling, Landsbygdsfrågor, Städer, Energi, Jordbruk, Miljö och ekologi
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: mest_hallbart_kuba_1.09.pdf (283.09 KB)
Världsnaturfondens rapport 2006 utsåg Kuba till världens mest hållbara samhälle utifrån en kombination av det ekologiska fotavtrycket och FNs levnadsnivåindex. I rapporten 2008 hade fonden tagit bort levnadsnivåindex så Kuba försvann från första plats, men det ändrar inget i sak. Kuba har under tiden hamnat högre upp levnadsnivåstegen, klättrat från 51a till 48e plats och minskat både koldioxidutsläpp och energiförbrukning och förblir det ekologiskt och socialt mest hållbara samhället. Denna hållbara utvecklingsmodell utmejslades och tog fart under 90-talets ekonomiska kris, men kan spåras tillbaka till de allra första åren efter revolutionen 1959. Idag är Havanna ett laboratorium för hållbar stadsutveckling, men ännu återstår att utveckla ett hållbart bostadsbyggande.