Sökformulär

Vindkraft

Varför är Kuba så föredömligt hållbart?

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Bioenergi, Hållbar utveckling, Energi, Vindkraft, Miljö och ekologi
Det har väckt viss uppmärksamhet att respektabla internationella institutioner kommit fram till att Kuba är det enda land i världen som är hållbart. Världsnaturfonden, WWF ger vartannat år ut en rapport om tillståndet på jorden, Living Planet Report. Den senaste rapporten kom 2006.
För att ett land ska betraktas som hållbart krävs dels att det ekologiska fotavtrycket håller sig inom det globala genomsnittet för biologiskt produktiv mark och vatten, för närvarande1,8 hektar per person, deels att index för mänsklig utveckling, HDI, överstiger 0,8.
Enligt WWF måste den rika världen balansera sin konsumtion och ändra livsstil så att jordens kapacitet inte överskrids. Vi måste sänka energiförbrukningen och fasa ut de fossila bränslena. Varför då inte titta lite närmare på hur kubanerna gjort?

Avveckla förnuftigt

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Bioenergi, Övrig energi, Kärnkraft, Fossila bränslen, Folkomröstningar, Vindkraft, Reformer
Sverige är energimässigt ett gynnat land genom våra stora älvar och en enorm potential för vindkraft, jordvärme och – nåja – solenergi. Efter
åratal av fördröjningar är därför regeringens satsning på förnyelsebara energikällor välkommen och nödvändig. Hand i hand borde dock en lika stor satsning göras på att effektivisera energianvändningen.
Även om en stor del av transporterna i framtiden skulle drivas med el i stället för på fossila bränslen skulle inte den totala energikonsumtionen behöva öka.
Med denna dubbla

Kärnkraftsbeslut leder till energiöverskott

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Bioenergi, Miljökatastrofer, Politiska institutioner, Kärnkraft, Reformer, Övrig energi, Vattenkraft, Vindkraft
Regeringens energi- och klimatuppgörelse har rönt stor uppmärksamhet, främst på
grund av Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan. Men kritiker ifrågasätter nyttan av att redan i dag fatta beslut om nya reaktorer.

Ge Saab vind

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Industri och industrialism, Vindkraft, Transporter
Fordonsindustrin är i kris, inte bara till följd av den internationella finansiella krisen, utan också för att den bör vara i kris. Klimatkrisen säger oss att vi måste bygga bort en stor del av bilberoendet om vi ska kunna sätta klimatmål som säkrar planetens överlevnad.
Men denna insikt innebär inte nödvändigtvis att Saab som företag och varumärke måste gå omkull. För en tredje väg vore ju att både värna de anställdas sysselsättning och säkra en modern strukturanpassning genom att köpa upp företaget för att ställa om det till exempelvis vindkraftsproduktion.