Sökformulär

Ekonomiska kriser

Kuba i förändring: 5:e gången gillt?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Socialism, Marknads-, plan- och blandekonomi, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Ekonomiska kriser, Historia, Kuba
Den kubanska är en socialistisk revolution för nationell befrielse som sökt sin egen ekonomiska och sociala modell i en fientlig omvärld. Modellen har reviderats flera gånger för att klara av alla utmaningar och rätta till de problem som uppstått i föregående modell. Kubanerna är ett förändringsvant folk alltifrån den första och största samhällsomvandlingen, från kapitalism till socialism på 60-talet till den femte, pågående förändringen med öppning för kooperativ och privata småföretag. Allt under trycket av USAs ekonomiska krigföring, som kostat Kuba omkring 20 miljarder US$ per år i fast penningvärde, utan den skulle Kuba gott och väl kunnat uppnå en levnadsstandard motsvarande Västeuropas.

Kris = möjlighet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomiska kriser, Hållbar utveckling, Kuba
Sovjetunionens kollaps 1990 ledde till dubbel ekonomisk blockad och en djup ekonomisk kris: ”specialperioden i fredstid”. Men kubanerna var inte oförberedda. Under 80-talet hade de börjat förbereda sig för överlevnad i total isolering och utvecklat metoder för livsmedelsproduktion utan kemiska tillsatser och drivmedel. När krisen slog till i början av 90-talet spreds de organiska stadsodlingarna över hela landet. Där producerar över 600 000 människor 1,2 miljoner ton grönsaker, rotfrukter och frukt per år. Närproducerat med färska varor inom gångavstånd.

Facket diskuterar

Upphovsperson: Ekström, Örjan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsliv, Ekonomiska kriser, Kuba
”USA:s blockad och den ekonomiska krisen i världen slår hårt. Men den stora uppgiften är att förändra mentaliteten” säger Fabián Céspedes på Kubas fackliga centralorganisation. Han berättar om diskussionerna om ”Förslag till riktlinjer för den ekonomiska och sociala politiken” inför partikongressen. Alla anställda från städare till direktörer har kunnat delta i diskussionerna och vissa frågor har väckt upprörda känslor: de som måste byta jobb, minskade subventioner, större osäkerhet, men också större möjligheter att tjäna pengar på meningsfullt arbete.

500 000 till nya jobb på ett halvår

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kooperativ, Ekonomiska kriser, Arbetsmarknad, Kuba
Planerna för genomgripande förändringar i det ekonomiska systemet började dras upp 2006. Då hade Kuba haft en stark ekonomisk utveckling under 10 år. Men nya problem uppstod: ekonomisk ojämlikhet, låg produktivitet, vardagskorruption. Hösten 2007 hölls ett stort rådslag om lösningar. Så kom hösten 2008 med 3 förödande orkaner efter varandra och materiella skador på nästan 20 procent av BNP. Och sedan slog den internationella ekonomiska krisen hårt mot Kubas exportintäkter. Efter fortsatt debatt kom besluten hösten 2010 om de ekonomiska reformer som genom avknoppningar, kooperativ och småföretag minska statligt och kommunalt engagemang i näringslivet.

Ekonomin under debatt

Upphovsperson: Díaz, Antonio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Ägande, Korruption, Kooperativ
Varje fredag har Kubas största tidning, Granma, en stor insändarsektion. Ekonomin diskuteras i många artiklar, privatisering eller inte, behovet att tydliggöra ansvar, minska svinn och andra åtgärder för att få den gemensamma egendomen att fungera mycket mer effektivt. Kooperation kan vara en lösning.

Utmaningar och förändringar: Raul Castro i Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Blockader, USA, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Imperialism
Inför nationalförsamlingen talade president Raul Castro om landets ekonomiska problem. Till den globala ekonomiska och finanskrisen, som sänkt priserna på Kubas viktigaste exportprodukter och dragit ner turismen, kommer de enorma skador som förra årets tre orkaner orsakade. Men det finns också inhemska orsaker, byråkrati, ineffektivitet, brist på arbetskraft. Dock är problemen nu små jämfört med den ekonomiska krisen i början av 90-talet och nu är Kuba inte längre isolerat utan har det omfattande ALBA-samarbetet med Latinamerika

Turistindustrin anpassas

Upphovspersoner: Fraurud, Anders | Nilsson, Stina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Ekonomiska kriser, Resor och resande
Att allt färre utlänningar besöker Kuba, på grund av den globala ekonomiska krisen. Enligt ekonomiminister Manuel Marrero är det ett hårt slag mot en av de främsta inkomstkällorna för utländsk valuta. Enligt Marrero var förra året ”det bästa i Kuba-turismens historia, med en
ökning av antalet utländska besökare med 9 procent och de turistrelaterade inkomsterna med 12 procent, jämfört med 2007”.
Men de globala kriserna drabbar alla aspekter av världsekonomin och turismen är inget undantag. Turistindustrin arbetar pragmatiskt för att diversifiera de utländska marknaderna och vänder samtidigt blicken mot den inhemska marknaden.

Sträng energiransonering

Upphovspersoner: Johansson, Oskar | Nilsson, Stina | Strömdahl, Jan (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Ekonomiska kriser, Politisk historia, Miljö och ekologi
Den globala ekonomiska krisen påverkar också Kuba som dessutom ännu inte återhämtat sig från de tre orkaner som drabbade ön under fjolåret med skador för ca 10 miljarder US-dollar.
De flesta kontor och fabriker ska minska energiuttaget med minst 12 procent. Luftkonditionering begränsas till fem timmar per dag. Antalet buss och tågturer skärs ner, och medierna uppmanar alla att spara på elektriciteten, medan de informerar om världsekonomins tillbakagång. Tack vare samhällets sociala skyddsnät är gemene kvinna och man dock inte lika utsatta för den dagliga press som världsmarknaderna utövar på folk i andra länder.

Sidor