Sökformulär

Nationalförsamlingen - pensioner och social försäkring

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2009:01
År: 2009
Sidnummer: 28-28
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kuba, Fackliga rättigheter, Befolkningsfrågor, Arbetsliv, Socialpolitik
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: pensioner_kuba_1.09.pdf (91.00 KB)
Salvador Valdés, generalsekrterare i CTC, Fackliga centralorganisationen, redogjorde för rådslagsprocessen som pågått på alla arbetsplatser under hösten om förslaget till nya pensionsvillkor. Eftersom det handlade om en mycket genomgripande reform, fattade nationalförsamlingen inget beslut utan skickade förslaget för diskussion på arbetsplatserna under hösten. Valdéz informerade att rådslag hade hållits enligt planen, över 83.000 möten på alla arbetsplatser, och att över 3 miljoner, dvs 94 % av de berörda deltog, trots att orkanerna tvingade fram ändringar i schemaläggningen. Det som mest diskuterades var övergångsfrågorna från gamla till nya systemet, den tid som räknas för full pension, behov att göra undantag för hårda, slitsamma jobb. De hade också lett till ändringar