Sökformulär

Fackliga rättigheter

Cut and Run : An update on the impacts of Buchanan Renewables’ operations and Vattenfall’s divestment

Upphovspersoner: Steinweg, Tim | Rácz, Kristóf | Wilde-Ramsing, Joseph
Utgivare: Swedwatch | Naturskyddsföreningen | Svenska Kyrkan
År: 2013
Ämnesord: Liberia, Bioenergi, ekonomiska förhållanden, Land acquisition, Mänskliga rättigheter, Fackliga rättigheter
Statliga Vattenfall och Swedfund lämnade ett biomassaprojekt i Liberia hastigt i maj förra året. De svenska bolagen hade ingen exitstrategi för att minska de negativa följderna som sortin fick för lokalbefolkningen.

Buchanan Renewables startade sin verksamhet i Liberia 2006 när landet precis höll på att återhämta sig från ett förödande inbördeskrig. I juni 2010 investerade statliga Vattenfall och utvecklingsfinansiären Swedfund i Buchanan Renewables Fuel, BRF, som tillverkade biomassa av gamla gummiträd. Vattenfall och Swedfund köpte 30 procent av aktierna. Företaget erbjöd skogsbönder i Liberia att rensa ut gamla gummiträd, sätta nya plantor och underhålla dem i sju år, den tid det tar för gummiträd att producera råvaran latex. Biomassan skulle exporteras men även förse huvudstaden Monrovia med el från ett kraftverk eldat av biomassa som skulle byggas av Buchanan Renewables Power, BRP.

Några månader efter att Vattenfall och Swedfund sålt sin andel i Buchanan Renewables Fuel avslutade föreaget alla kontrakt med skogsbönderna, vars plantage lämnades igenvuxna av ogräs. Skogsbönderna hade förlorat sin försörjning.

Investeringen ingick i Vattenfalls strategi att minska sina koldioxidutsläpp. Bolaget ville säkra tillgången till större mängder biomassa och Vattenfall presenterade investeringen i Liberia som sitt starkaste projekt ur CSR-perspektiv.

Efter att SOMO-rapporten ”Burning Rubber” publicerats 2011 skedde flera positiva förändringar. Buchanan Renewables erkände böndernas fackförening och flera bönder vittnade om en konstruktiv dialog med företaget. Men dessa förbättringar stannade av sedan Vattenfall och Swedfund oväntat drog sig ur satsningen i Liberia i maj 2012.

Uppföljningsrapporten ”Cut and Run” visar att Buchanan Renewables valde att riva upp kontrakten med bönderna några månader efter Vattenfalls och Swedfunds utträde. Utan biobränsleföretagets hjälp blev det för dyrt för bönderna att underhålla de unga gummiträden som ännu inte generade en inkomst. Granskningen visar att de flesta bönder idag upplever en svårare situation än under den period de fortfarande arbetade med att tappa gummi från gummiträden.

Enligt Vattenfall berodde försäljningen av Buchanan Renewables på att affärsplanen inte utvecklats som förväntat, medan Swedfund menar att de endast följde Vattenfalls beslut. Vattenfall köpte ut Swedfund som därmed räddades från förlust. Vattenfall förlorade däremot 1,3 miljarder kronor vilket till stor del var BRF:s förlust som Vattenfall valde att ta.

Swedfund är en del av det svenska biståndet. Genom nya investeringar ska Swedfund ”skapa breda ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster för länder och samhällen och samtidigt minimera negativa effekter på människor och miljö”. Swedfund har påpekat att de såg investeringen i BRF som ett långsiktigt projekt och att det inte var deras beslut att lämna projektet, utan att de följde Vattenfalls beslut. I intervjuer med Vattenfall och Swedfund har båda framhållit att de bara varit minoritetsägare och därmed inte kunnat ändra på någonting eftersom de inte haft verksamhetskontroll.

Vattenfall och Swedfund har vidare antytt att projektet, efter deras utträde, enbart är den största aktieägarens ansvar. Detta resonemang strider dock emot OECD:s riktlinjer som föreskriver att ”företag ska sträva efter att förhindra eller mildra en negativ effekt även om de inte har bidragit till den effekten, när effekten ändå kan sättas i direkt samband med deras verksamhet, produkter eller tjänster genom en företagsrelation”.

En exitstrategi med försiktighetsprinciper hade kunnat mildra de negativa konsekvenser det hastiga utträdet fick för projektet och lokalbefolkningen i Liberia.

”Cut and Run” är gjord av Swedwatch, holländska SOMO och liberianska Green Advocates. Även Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan står bakom rapporten.

Läs även svensk sammanfattning

Nationalförsamlingen - pensioner och social försäkring

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Fackliga rättigheter, Befolkningsfrågor, Arbetsliv, Socialpolitik
Salvador Valdés, generalsekrterare i CTC, Fackliga centralorganisationen, redogjorde för rådslagsprocessen som pågått på alla arbetsplatser under hösten om förslaget till nya pensionsvillkor. Eftersom det handlade om en mycket genomgripande reform, fattade nationalförsamlingen inget beslut utan skickade förslaget för diskussion på arbetsplatserna under hösten. Valdéz informerade att rådslag hade hållits enligt planen, över 83.000 möten på alla arbetsplatser, och att över 3 miljoner, dvs 94 % av de berörda deltog, trots att orkanerna tvingade fram ändringar i schemaläggningen. Det som mest diskuterades var övergångsfrågorna från gamla till nya systemet, den tid som räknas för full pension, behov att göra undantag för hårda, slitsamma jobb. De hade också lett till ändringar

Regnbåge av genus, färger, åldrar: facklig kongress på Kuba

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Fackliga rättigheter, Kuba, Demokrati, Arbetsliv, Genus och jämställdhet
En oundviklig observation när man ser ut över de 1.400 ombuden på CTCs kongress är den regnbåge av genus, hudfärger och åldrar som är Kubas fackliga ledarskap. 19:e kongressen ägde rum på Havannas kongresspalats och frågorna kretsade kring hur man ska öka produktivitet och effektivitet och lönerna. För de flesta ombuden är det deras första kongressen, medan det för andra blivit en tradition.Kongressen krävde större deltagande i företagsledningen. ”Det är mer nödvändigt än någonsin som en kanal för arbetarna när det gäller ledning, planering och kontroll över produktion och tjänster, bättre användande av resurser, produktivitet, kvalitet och besparingar”, enligt den rapport som diskuterades.
Kvinnorna spelar en viktig roll i Kubas Fackliga Centralorganisation, CTC, och dess 19 Fackförbund. Andelen kvinnliga förtroendevalda är 54 %, men mer på lokal nivå med 58 %. 90 av 169 kommunala CTC-avdelningar leds av kvinnor.

Fackligt besök i Göteborgs hamn

Upphovsperson: Johansson, Bosse
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Fackliga rättigheter, Sverige, Kuba, Internationell solidaritet, Arbetsliv
Den 22 november hade vi i Svenska Hamnarbetarförbundets avd. 4 i Göteborg besök av Vilma García Gómez från den kubanska fackföreningsrörelsen CTC, Central de Trabajadores de Cuba, motsvarigheten till LO och TCO.
Vilma är ansvarig för CTC:s kontakter med fackföreningar i Europa. Hon kom närmast från ett besök hos Norges LO, som har goda relationer och flera samarbetsprojekt med kubanska CTC. Detta till skillnad från svenska LO och den svenska socialdemokratin som efter Olof Palmes död blivit alltmer kallsinniga till CTC och till Kuba.Förhållandena för fackföreningar är vitt skilda mellan Kuba och Sverige. Vissa frågor är dock gemensamma såsom det viktiga arbetarskyddet. En annan viktig fråga som diskuterades var internationell facklig solidaritet.

Nya åtal väntar syndikalister

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Falk, Hans | Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Fackliga rättigheter, Facklig kamp och organisering, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Juridiska institutioner, Arbetsrätt
Förra onsdagen (mitten av november 2008) fälldes de 26 strejkvakter som stått åtalade för händelser i samband med en facklig blockad utanför restaurang Izakaya Koi. Nu tyder allt på att LS-medlemmar som i början av juni i år blockerade transporten av varor till Ånedinlinjen kommer att åtalas och dömas, menar Jan Abrahamsson,
styrelseledamot i Storstockholms transportsyndikat.

Facket vill få folket att rösta

Upphovsperson: Hernborg, Emma
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Fackliga rättigheter, Sverige, Facklig kamp och organisering, Zimbabwe, Yttrandefrihet, Sociala och politiska aktivister, Politiska val, Statlig repression, Politiska grymheter
Fackaktivisten Wellington Chibebe tecknar en på många sätt mörk bild av dagens Zimbabwe:
repressiva medielagar, förbud mot större folksamlingar, förföljelse av fackligt aktiva och grundlösa gripanden av människorättsaktivister.
"För tre år sedan, under regeringens upprensningskampanj Operation Murambatsvina, tänkte vi att nu kan det inte bli värre. Det blev värre" berättar han.