Sökformulär

Socialismen och arbetets värde Rundabordssamtal i Bohemia

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:02
År: 2011
Sidnummer: 16-16
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Småföretagare, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsliv, Kuba
Fil: arbetets_vardekuba_2.11.pdf (87.72 KB)
Arbetet måste uppvärderas. Decentralisering, individuellt ansvar och deltagande ska främjas. Så lät det när Kubas stora veckotidning Bohemia samlade 9 framstående samhällsforskare till diskussion om de pågående förändringarna. Filosofi, pedagogik, antropologi, ungdomsstudier, psykologi, sociologi, juridik, arbetslivsstudier, riksrevision var företrädda när de 9 diskuterade arbetsplatsdemokrati och motivation för ökad produktivitet och ett bättre liv.