Sökformulär

Ekonomisk demokrati

Kuba idag, förändring är ordet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Handel, Kuba
Kuba har varit i ständig förändring sedan den stora förändringen: befrielsen den första januari 1959. Sovjetblockets sammanbrott på 90-talet och den ekonomiska kris som drabbade Kuba innebar en ny stor förändring till kamp för överlevnad i en fientlig omvärld. Med nya problem att lösa och med en förändrad omvärld i söder inleddes nästa stora förändring, den som pågår. Kan Kuba återigen bryta ny väg och förena en socialistisk stomme med kooperativ och småföretagande med löntagardemokrati?

Ekonomi och tillväxt

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Ägande, Investeringar, Chile, Kuba
Varför förblir Kuba materiellt fattigt? Beror det på systemet – socialism och planekonomi – eller har USAs ekonomiska krigföring med saken att göra ? Varför växer inte Kubas befolkning? I andra länder brukar det följa med ökad levnadsstandard och kvinnlig frigörelse, varför inte på Kuba? Underkänns den kubanska statistiken av världens statistiker? Låter Kuba all industri förfalla utan nyinvesteringar? Kan sådana påståenden alls vara sanna?

Facket diskuterar

Upphovsperson: Ekström, Örjan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsliv, Ekonomiska kriser, Kuba
”USA:s blockad och den ekonomiska krisen i världen slår hårt. Men den stora uppgiften är att förändra mentaliteten” säger Fabián Céspedes på Kubas fackliga centralorganisation. Han berättar om diskussionerna om ”Förslag till riktlinjer för den ekonomiska och sociala politiken” inför partikongressen. Alla anställda från städare till direktörer har kunnat delta i diskussionerna och vissa frågor har väckt upprörda känslor: de som måste byta jobb, minskade subventioner, större osäkerhet, men också större möjligheter att tjäna pengar på meningsfullt arbete.

Socialismen och arbetets värde Rundabordssamtal i Bohemia

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Småföretagare, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Arbetsliv, Kuba
Arbetet måste uppvärderas. Decentralisering, individuellt ansvar och deltagande ska främjas. Så lät det när Kubas stora veckotidning Bohemia samlade 9 framstående samhällsforskare till diskussion om de pågående förändringarna. Filosofi, pedagogik, antropologi, ungdomsstudier, psykologi, sociologi, juridik, arbetslivsstudier, riksrevision var företrädda när de 9 diskuterade arbetsplatsdemokrati och motivation för ökad produktivitet och ett bättre liv.

Vad vilja kubanerna?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Reformer, Ekonomisk demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kuba
Rafael Hernandez är redaktör för ”Temas”, en kubansk kvartalstidskrift inom samhällsvetenskap och humaniora - www.temas.cu. Och han känner nog inte till August Palm och hans klassiska tal i Malmö 1881: ”Vad vilja socialisterna”. Men så inledde han sitt föredrag: Vad är det vi kubaner önskar oss? Vad behöver förändras. Kort kan sammanfattade han den ”allmänna meningen” om problem med överdriven centralstyrning och likformighet och önskemål om ökat och mer varierat utbud av varor och tjänster genom kooperativ och privatföretag, mindre byråkrati, mer deltagande demokrati.

Radikala reformer retar oppositionen

Upphovspersoner: Nilsson, Jessica | Alvarez (foto), Joel
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Jordreformer, Ekonomisk demokrati, Grundlagar, Bolivia, Demokrati, Latinamerika, Feminism och kvinnorörelse, Mänskliga rättigheter, Miljö och ekologi
"Förslaget till Bolivias nya grundlag skrevs av och för kvinnor" säger Rebeca Delgado, som själv var med.
I 24 artiklar nämns specifikt kvinnan eller genusfrågan.

Framsteg för Bolivias kvinnor

Upphovspersoner: Nilsson, Jessica | Bylander, Armando (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Jordreformer, Ekonomisk demokrati, Grundlagar, Bolivia, Demokrati, Latinamerika, Feminism och kvinnorörelse, Mänskliga rättigheter, Miljö och ekologi
Bolivias nya grundlag är ett lyft för landets kvinnor, särskilt dem från ursprungsfolken. Över 60 procent av befolkningen röstade ja till den nya konstitutionen den 25 januari, och framför allt bland ursprungsfolken på landsbygden vann ja-sidan terräng. Den nya grundlagen ger kvinnor rätt till lika lön och till hälften av ministerposterna i regeringen. Författningen ger också kvinnorna rätt till sin egen sexualitet och jämställer samboskap med äktenskap. Frågan är hur de radikala reformerna går ihop med ursprungsfolkens traditionella syn på könen – ”qhari-warmi”.

Hunger: en jämställdhetsfråga

Upphovsperson: Andéer, Lina
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Deklarationer, fördrag och konventioner, Jordreformer, Ekonomisk demokrati, Latinamerika, Småföretagare, Feminism och kvinnorörelse, Rättvis handel, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Honduras
Allt fler av världens människor går hungriga. Och de som drabbas hårdast av den globala livsmedelskrisen är de som tar störst ansvar för matproduktionen: kvinnorna.

Agrobränslen slår ut matproduktion?

Upphovsperson: Karlsson, Maria
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Brasilien, Småföretagare, Latinamerika, Jordreformer, Kooperativ, Rättvis handel, Ekonomisk demokrati, Miljö och ekologi
Den ökade efterfrågan på etanol och andra agrobränslen har lett till en internationell debatt om vad jordbruksmark ska användas till. Leder etanolens utbredning till höjda matpriser och svält eller rymmer den odlingsbara marken både etanol och livsmedel? I Brasilien går åsikterna isär.

Sidor