Sökformulär

Ekonomi och tillväxt

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:03
År: 2012
Sidnummer: 15-17
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Ägande, Investeringar, Chile, Kuba
Fil: ekonomi_k_3.12.pdf (124.90 KB)
Varför förblir Kuba materiellt fattigt? Beror det på systemet – socialism och planekonomi – eller har USAs ekonomiska krigföring med saken att göra ? Varför växer inte Kubas befolkning? I andra länder brukar det följa med ökad levnadsstandard och kvinnlig frigörelse, varför inte på Kuba? Underkänns den kubanska statistiken av världens statistiker? Låter Kuba all industri förfalla utan nyinvesteringar? Kan sådana påståenden alls vara sanna?