Sökformulär

Experiment för att stärka politikens roll Nationalförsamlingen beslutar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:04
År: 2011
Sidnummer: 6-6
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Demokrati, Myndigheter och förvaltning, Kuba
Fil: experimentpolitik_kuba_4.11.pdf (111.65 KB)
I augusti beslöt nationalförsamlingen att anta de nya riktlinjerna för den ekonomiska och sociala politiken. De beslöt också att dela in Havannalänet (söder om Havanna stad) i två nya län, Artemisa och Mayabque, och att där pröva en återgång till läget före 1992 och skilja uppgiften som ordförande i läns- och kommunfullmäktige från uppgifterna som förvaltningschefer. Ordförandens dubbla roller och lojaliteter – väljarna och de folkvalda respektive tjänstemännen - har visat sig lägga hämsko på fullmäktiges kontroll över förvaltningen i stället för tvärtom.