Sökformulär

Offentlig sektor

Inkomstskatt för statligt anställda

Upphovsperson: Christine Vaple
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Arbetsliv, Offentlig sektor, Löner, Inkomstskatt
Alla statligt anställda kommer nu att betala socialförsäkringsavgifter, CESS, med 5 % avdrag från måndadslöner över 500 peso, som anställda inom utbildning, hälsovård och rättsväsende gjort sedan 2008. De som tjänar över 2 500 pesos får dessutom en personlig inkomstskatt på 3-5 %, kallad IsIP. Statliga medellönen har ökat till 779 pesos. Bara 25 företag med ca 14 000 anställda betalar över 2 500 peso i månadslöner.

Offentlig förvaltning revolutioneras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Marknads-, plan- och blandekonomi, Kooperativ, Offentlig sektor, Kuba
Sommaren 2011 beslöt nationalförsamlingen att dela upp Havanna landsbygdslän i två nya län - Artemisa och Mayabeque - och där utprova decentraliseringen av offentlig förvaltning till län och kommuner för att göra de mindre byråkratisk, effektivare och billigare. Och där har det gått undan. En stor del av den statliga förvaltningen har tagits över och antalet tjänstemän halverats, kostnaderna skurits ned och kontor byggts om till bostäder. Andra förändringar är att järnvägen byggs ut och kooperativ företagsamhet har utsträckts till lokal service, byggnads- och reparationsverksamhet.

Östtimors statsbudget 2013

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Östtimor, Jordbruk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Infrastruktur, Investeringar, Offentlig sektor
Kan Du tänka Dig att den svenska riksdagen
i enighet antar budgeten? Knappast. Men i
Östtimor antogs budgeten för 2013 med 64
av parlamentets 65 röster den 18 februari!
Därför och för att det ger en bra bild av
läget i landet gör vi här en fylligare genom-
gång av budgeten och dess behandling.

Budgeten omfattar 1,6 miljarder dollar, Sveriges 127,6 miljarder dollar.

Nämnas bör att USA-dollar är Östtimors officiella valuta, varför alla belopp anges i USA-dollar.

En lära för livet?

Upphovsperson: Eriksson, Jan-Åke
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Offentlig sektor, Sverige, Klassrelaterade frågor, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
Arbetarens Jan-åke Eriksson: "Mitt äldsta barn går i ettan. Härom
året skulle jag och hans andra två
föräldrar välja skola åt honom.
I förorten där vi bor finns det
”Ur och Skur-skola”, en skola som arbetar i och med naturen,
en ”Fri skola” som jobbar med giraff-språket för att lära konflikthantering, en engelsk skola where they speak english, och ytterligare några privatskolor. Det dessa skolor har gemensamt är oftast motiverade elever, engagerade lärare och föräldrar som bryr sig. Genustänk, medinflytande och demokrati.
Och nästan alla är goda medelklassvennar."

Satsa på vården

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Offentlig sektor, Ekonomisk politik, Sjukvård, Varsel och nedskärningar
Egentligen kommer inte de stora besparingar och vårdvarslen som nu lagts över i stort sett hela landet som någon överraskning – om inte landstingen får hjälp av staten att möta lågkonjunkturens minskade skatteintäkter är det inte
överraskande att deras krympande resurser påverkar verksamhetens alla led.

IMF-kravaller i Lettland

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Bank- och finansfrågor, Politiska institutioner, Offentlig sektor, Lettland, Ekonomisk politik, Arbetsmarknad, Kravaller, Ekonomiska institutioner
Den 14 januari 2009 utbröt protester i Riga mot de nedskärningar som följer av en överenskommelse med Internationella valutafonden, IMF. Den innefattar bland annat lönesänkningar för anställda i offentlig sektor men är desto mer förmånligt mot svenska storbanker. Sverige är även en av överenskommelsens huvudfinansiärer.

”Vi måste springa dubbelt så fort”

Upphovspersoner: Jonstad, David | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Offentlig sektor, Sverige, Sjukvård, Varsel och nedskärningar
Uppemot tusen anställda måste sluta på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm när landstinget drar åt svångremmen.
Nu fruktar facket att både arbetsmiljön och vården försämras. I riket i stort är 4000 vårdjobb på väg att försvinna de närmaste åren.

Arbetarna betalar

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ekonomiska kriser, Offentlig sektor, Arbetsmarknad, Varsel och nedskärningar
Redan när IF Metalls centrala avtal, som i praktiken innebär att 20-procentiga lönesänkningar blir möjliga, presenterades i förra veckan befarade många att en kapplöpning mot botten kunde inledas.
Den farhågan är särskilt relevant med tanke på
att löneökningarna inom industrin länge satt märke för löneökningar i övriga branscher.

Sidor