Sökformulär

25 års hängivet arbeteMartin Luther King Center i Havanna

Upphovsperson: González, Dalia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:03
År: 2012
Sidnummer: 27-27
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Sociala och politiska aktivister, Kristendom, Religiösa institutioner, Kuba
Fil: luther_king_k_3.12.pdf (82.32 KB)
CMLK – Centro Martin Luther King – firade sin 25-årsdag i Havanna den 25 april med ett stort möte på Avenidateatern. Pastor Raúl Suarez, MLK-Centrets eldsjäl och grundare, talade om ”den strategiska alliansen mellan kristna och marxister” och lanserade MLKs ekumeniska nätverk ”Fe por Cuba” –för en kyrka som engagerar sig för förändring som hävdar kärleken, respekten för mångfalden, för rättvisa och jämlikhet.