Sökformulär

Religiösa sekter och fundamentalism

Vad finns det för alternativ? Gott om folk när SAK lyfte frågan om utländsk trupp

Upphovsperson: Gabrielsson, Anna
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Religiösa sekter och fundamentalism, Övrig ekonomi
I början av maj anordnade SAK två seminarier i Malmö och Stockholm som belyste olika perspektiv på konfliktsituationen i Afghanistan. SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson inledde på båda seminarierna med att ge en översiktlig bild av Afghanistan idag.

Leonardo Boff: "USA vill 'frälsa' världen med sin fundamentalism"

Upphovsperson: Boff, Leonardo
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Handel, Våld och konflikter, Religiösa sekter och fundamentalism, Imperialism
(OBS! Denna PDF innehåller även slutet på en annan artikel)
Tre slags fundamentalism dominerar i dag: ”den enda vägen” (den rådande globaliseringen), muslimernas självmord à la Usama bin Laden samt statsterrorismen representerad av George W Bush och Ariel Sharon.

”Engagemang från omvärlden centralt”: SAKs internationella konferens drog fulla hus

Upphovspersoner: Olsson, Lisa | Håkanson, Markus
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Religiösa sekter och fundamentalism, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även kontaktadresser samt artikeln "Ett barns död borde inte få vara en vardagsbanalitet")
"Det är inte så enkelt som ont mot gott. Vi måste bygga broar. Den här konferensen är en del av det arbetet", sa Ann Wilkens, tidigare ambassadör i Afghanistan/Pakistan.
Den 8 och 9 november hölls en internationell konferens i Stockholm organiserad av Svenska Afghanistankommittén med anledning av situationen i Afghanistan. På konferensen deltog experter,ministrar och journalister från olika länder för att diskutera problemen utifrån ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.

Ett sista vilda västern: gränsen Afghanistan/Pakistan bortom all kontroll

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afghanistan, Politiska institutioner, Religiösa sekter och fundamentalism, Pakistan
Gränsområdena mellan Afghanistan och Pakistan är till stor del bortom bägge staters kontroll. Det är ett sista vilda västern där ofta lokala lagar och regler styr. På många håll även talibanlagar. På den pakistanska sidan är stora områden i Nordvästra gränsprovinsen, här kallad NWFP (North Weetern Frontier Province) federalt administrerade autonoma stamområden, Fata, formellt underställda regeringen i Islamabad.

Öppenhet och samarbete viktigt för Afghanistans återuppbyggnad

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Religiösa sekter och fundamentalism, Islam
Den 10–11 mars i 2005 stod SAK som värd för en av årets stora Afghanistanrelaterade händelser i Sverige. Journalister, beslutsfattare,
Afghanistanexpertis och allmänhet samlades i Folkets hus i Stockholm för ett två dagar långt seminarium om Militant islamism och des roll i Afghanistan.

Triangeldrama grogrund för extremister

Upphovspersoner: Rashid, Ahmed | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Religiösa sekter och fundamentalism, Pakistan, USA, Kriget mot terrorismen
Ett komplicerat triangeldrama mellan aktörerna USA, Pakistan och Afghanistan underminerar kriget mot terrorismen och förhindrar
återuppbyggnaden av Afghanistan och dess demokrati, skriver journalisten Ahmed Rashid i en krönika på BBC News webbplats.

Staten har ingen reell makt i södra Afghanistan

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Politiska institutioner, Afghanistan, Religiösa sekter och fundamentalism
Den afghanska centralmaktens inflytande i och kontroll över de oroliga områdena i södra Afghanistan är mycket svag. Banden mellan centralmakten och möjliga samarbetspartners, nätverk inom det pashtunska stamsamhället och de traditionella ledarna, har under en lång tid försvagats.

Den militanta islamismens betydelse i Afghanistan

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Politisk historia, Islam, Religiösa sekter och fundamentalism
När man diskuterar den militanta islamismen i förhållande till den afghanska kulturen, måste man studera den historiska kampen för att skydda islam
(jihad) tillsammans med samtida regionala och internationella manifestationer av liknande natur.

Sidor