Sökformulär

Nyandlighet

Madonnan och den religiösa smältdegeln

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Nyandlighet, Övrigt religion, Kuba
Kubas religiösa smältdegel gör det svårt att veta hur många anhängare olika trosriktningar har. Religionsforskaren Iliana Hosch förklarar att många är troende, men det är svårt att veta om de är katoliker, protestanter eller anhängare av den afrokubanska synkretismen, santeria. Joel Suárez, samordnare på Martin Luther King Centret CMLK förklarar att kubaner som samlas till påvens gudstjänster kan göra det av djup tro, andra av nyfikenhet, andra återigen av politisk artighet gentemot en statschef på besök. .

Religion, politik och jordbävningar: var det Milton Friedman som räddade chilenarna undan jordbävningens värsta fasor?

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Naturreligioner, Politisk historia, Haiti, Liberalism, Chile, Naturkatastrofer, USA, Nyandlighet
Att det var den nyliberala ideologin, signerad Milton Friedman, som räddade chilenarna från Haitis öde, har framförts som förklaring till de stora skillnaderna i antalet döda.. Att det var haitiernas förbund med djävulen som var orsaken har också framförts på fullt allvar.
Idén att skylla naturkatastrofer på människors syndiga liv är inte ny, men inte heller har den försvunnit ur tänkandet, skriver här Farooq Sulehria och ger exempel från USA, England och Pakistan.

Globala vägar till lycka

Upphovsperson: Jacobsson, Leif
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Buddhism, Nyandlighet
Bokrecension: ”Pursuits of
Happiness: Well-Being in Anthropological
Perpective” Edited by Gordon Mathews
and Carolina Izquierdo. 2009.

Här visas vad psykiskt
välmående kan betyda för människor
beroende på i vilken kultur de vuxit
upp.