Sökformulär

Fortsatt ekologisk revolution!

Upphovsperson: Marklund, Erwin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:04
År: 2012
Sidnummer: 6-7
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Jordbruk, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Kuba
Fil: ekologisk_revolution_kuba_2.12.pdf (267.62 KB)
Omställningen av jordbruket för miljömässig hållbarhet fortsätter över hela landet. Det framgick bl a av det ”Internationella seminarium om innerstads- och förortsjordbruk” som hölls nyligen i Havanna. Biobränslen tas fram ur jatrophaplanteringar, småskalig sol- och vindkraft
 byggs ut, skogplanteringen är på väg att uppnå målet att drygt 29 % av landets yta ska täckas av skog före 2015. Skogsplantering är också viktig för att skydda kustområden