Sökformulär

En skicklig kakaoproducent

Upphovsperson: Merencio, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:04
År: 2012
Sidnummer: 17-17
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Miljö, Miljö och ekologi, Kuba
Fil: kakaoproduktion_kuba_2.12.pdf (160.23 KB)
Hilde Roja Bordes är 74 år gammal och en skicklig kakaoodlare vars odlingar växer för fullt. Han visar hur man ska sköta odlingen för att få hög avkastning. Alla plantor gödslas ekologiskt med naturgödsel. All min kakao är ekologisk. Baracoa, som är den största producenten av kakao i landet, har ytterligare 15 modell-gårdar som alla arbetar för att utvidga den ekologiska erfarenheten, vilket blir nyckeln till framgång för det program för utveckling av kakaoproduktion som pågår.