Sökformulär

Närmare gräsrötterna: effektivitet och miljöhänsyn i jordbruket

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, 0, Kooperativ, Miljö och ekologi, Jordbruk
I maj skrev kubanska dagstidningen Granma om genomgripande reformer inom jordbrukssektorn. Beslut flyttas från jordbruksministeriet till de 169 kommunfullmäktige. Decentraliseringen är en del i arbetet för att främja produktionen, förbättra distributionen och öka tillgängligheten till matvaror och därmed ersätta en allt dyrare import. Jordbruksminister María del Carmen Pérez betonade vikten av att överföra mer makt till de lokala myndigheterna för bättre stöd till jordbrukarna. En av de första åtgärderna var att upplåta statlig jordbruksmark i träda till olika kooperativ, med bruksrätt. Hon talade också om att förvandla de statliga jordbruksföretagen till serviceenheter åt jordbrukskooperativen.

Livsmedelssäkerhet och hållbar utveckling: mat och miljö

Upphovspersoner: Björklund, Eva | T, Z | B, E
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Hållbar utveckling, Latinamerika, 0, Jordbruk
Jean Ziegler, FN:s expert på ”Rätten till mat” sedan år 2000, hyllade Kuba som ett bra exempel och föredöme för hur man kan garantera befolkningen tillgång till livsmedel. "Kuba visar kreativitet att hitta vägar att föda sin befolkning, trots de brister som orsakas av USAs snart 50-åriga blockad som kostat landet nära 90 miljarder US dollar."

Orlando Nuñez: "Vi måste ta tillbaka makten från förrädarna"

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Småföretagare, 0, Nicaragua, Informell sektor, Biologisk mångfald, Kooperativ, Jordbruk
För två år sedan samlade Orlando Nuñez ett antal centralamerikanska ekonomer och bondeledare till ett symposium kallat Foro de Managua, dels för att följa upp de motdrag man gjort under tidigare möten och för att analysera fiendens strategier och möjliga försvarsåtgärder mot dessa. Huvudteserna har Nuñez samlat i en liten, svart, bok på 80 sidor. Titeln är Soberanía Alimentaria y Economia Popular, Självständighet beträffande livsmedel och folklig ekonomi.

Hur ska man fixa maten?

Upphovsperson: Nilsson, Hillevi
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: 0, Angola, Jordbruk, Reformer
Angola har vunnit mycket på drygt två års fred. Det är ungefär fyra miljoner internflyktingar som har skapat den största fredsvinsten genom att på eget bevåg återvända till byarna och återuppta jordbruket.
Men hur förvaltas den vinsten,
och vad skulle kunna göras för att tillvarata den bättre?