Sökformulär

Cubasolar - eldsjälar för hållbar energi

Upphovsperson: Lindholm, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:01
År: 2013
Sidnummer: 12-14
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Hållbar utveckling, Övrig energi, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba
Fil: cubasolar_kuba_1.13.pdf (131.11 KB)
Det var 1994 som en handfull eldsjälar grundade den ideella organisationen Cubasolar för att sprida en ekologiskt hållbar energikultur, utan fossila bränslen. De nu 900 medlemmarna - ingenjörer, arkitekter, forskare, lärare, folkbildare, miljöaktivister m fl. -informerar, utvecklar tekniken och driver projekt som visar bra exempel. De har byggt upp ett centrum för solenergi i alla dess former. Cubasolars ledare Luis Berriz berättade att regeringen nu fattat beslut att skynda på utbyggnaden av hållbar energiteknik - att nu gå från ideell till industriell nivå.