Sökformulär

Övrig energi

Solen elektrifierar bergstrakterna

Upphovsperson: Edqvist, Lars
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Landsbygdsfrågor, Övrig energi, Miljö och ekologi, Kuba
På ett lastbilsflak färdas vi upp till den svårtillgängliga lilla by San José i Escambraybergen. Här i San José har alla 62 invånare fått tillgång till solenergi. En solcellspanel per tak förser hushållen med el som räcker till inomhusbelysning, tv och video. Vårdcentralen och lanthandeln har sina egna. På Miljöbyrån AMA i Havanna tar chefen Gisela Alonso bland annat upp behovet av förbättrade transporter, renovera järnvägen, bygga ut sjöfarten.

Cubasolar - eldsjälar för hållbar energi

Upphovsperson: Lindholm, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Hållbar utveckling, Övrig energi, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba
Det var 1994 som en handfull eldsjälar grundade den ideella organisationen Cubasolar för att sprida en ekologiskt hållbar energikultur, utan fossila bränslen. De nu 900 medlemmarna - ingenjörer, arkitekter, forskare, lärare, folkbildare, miljöaktivister m fl. -informerar, utvecklar tekniken och driver projekt som visar bra exempel. De har byggt upp ett centrum för solenergi i alla dess former. Cubasolars ledare Luis Berriz berättade att regeringen nu fattat beslut att skynda på utbyggnaden av hållbar energiteknik - att nu gå från ideell till industriell nivå.

Så kan Nord jobba för ren energi i Syd

Upphovsperson: Gumede, Wiliam
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Övrig energi, Internationellt bistånd, Imperialism
Klimatförändringarna kommer att slå hårdast i Afrika och utvecklingsländerna,
trots att dessa är minst ansvariga för det som sker. De har dock lika stort ansvar för att bekämpa denna utveckling.
Men dessa länder, som har svårt att förse sina fattiga invånare med billig, för att inte tala om ren, energi använder ”smutsigt bränsle” som till exempel kol och de har svårt att uppnå stark ekonomisk tillväxt baserad på ekonomier med låga koldioxidutsläpp.
Ändå måste de uppnå detta.

Rätten till mat

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Övrig energi, Landsbygdsfrågor, Städer, Matsäkerhet, Jordbruk
Runt hälften av jordens invånare räknas idag som stadsbefolkning.
Bland dem finns i Syd runt 800 miljoner aktiva bönder som odlar grödor och håller djur. De tillmäts en allt större betydelse: genom att stå för en tredjedel av maten i stadsområden bidrar de till att trygga tillgången på livsmedel samtidigt som de skapar arbetstillfällen och bevarar biologisk mångfald.
Men landsbygden är inte längre en lika pålitlig leverantör av mat.

Ska mrs Vuyis majs bli bränsle eller mat?

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Övrig energi, Matsäkerhet, Sydafrika, Jordbruk
I ett försök att bli mer självförsörjande när det gäller energiproduktion har Sydafrika tagit fram en strategi som förespråkar satsningar på biobränsle. I den ekonomiska planen Accelerated Shared Growth Initiative sägs det att produktion av biobränsle ska skapa 55 000 jobb på landsbygden och att verksamheten ska bidra till att Sydafrika når den sexprocentiga tillväxt regeringen eftersträvar.

Förödelsen av den heliga sjön

Upphovspersoner: Ludwig, Klemens | Zöchbauer, Tseten (foto) | Sebela, Josef (övers)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Buddhism, Ockupationer, Vatten, Övrig energi, Kina, Kolonialism, Tibet
[Tibet: tibetaner] Landskapet utmed vägen mellan gränsen till Nepal och den tibetanska huvudstaden Lhasa ger den första känslan av världens tak. Medan Himalayas sydsida,
tack vare det myckna regnandet där, uppvisar en yppig vegetation, domineras dess norrsida av en karg men sällsynt fascinerande ödemark som sträcker ut sig där nästan utan avbrott.

Avveckla förnuftigt

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Bioenergi, Övrig energi, Kärnkraft, Fossila bränslen, Folkomröstningar, Vindkraft, Reformer
Sverige är energimässigt ett gynnat land genom våra stora älvar och en enorm potential för vindkraft, jordvärme och – nåja – solenergi. Efter
åratal av fördröjningar är därför regeringens satsning på förnyelsebara energikällor välkommen och nödvändig. Hand i hand borde dock en lika stor satsning göras på att effektivisera energianvändningen.
Även om en stor del av transporterna i framtiden skulle drivas med el i stället för på fossila bränslen skulle inte den totala energikonsumtionen behöva öka.
Med denna dubbla

Kärnkraftsbeslut leder till energiöverskott

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Bioenergi, Miljökatastrofer, Politiska institutioner, Kärnkraft, Reformer, Övrig energi, Vattenkraft, Vindkraft
Regeringens energi- och klimatuppgörelse har rönt stor uppmärksamhet, främst på
grund av Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan. Men kritiker ifrågasätter nyttan av att redan i dag fatta beslut om nya reaktorer.

Desertec är inget för oss

Upphovsperson: Schlyter, Carl
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2012
Ämnesord: Kolonialism, Västsahara, Övrig energi
Carl Schlyter anser att förnybar energi har flera fördelar : den är inte ändlig, den minskar konflikten om råvaror, den kan byggas upp decentraliserat och ökar därmed energidemokratin. Men Desertec är samma gamla gigantiska bolag som vill ta makten över energin och minska människors inflytande över besluten. Bygger man dessutom den förnybara energin på ockuperat område och transporterar den till EU blir det bara det senaste exemplet på exploatering och kolonialism.