Sökformulär

Generationsväxling Ny andreman i statsledningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:01
År: 2013
Sidnummer: 20-21
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Politiska institutioner, Politiska val, Politiker, Kuba
Fil: ny_vice_president_kuba_1.13.pdf (97.28 KB)
Under nationalförsamlingens konstituerande första möte valdes Miguel Díaz Canel, 52 år, till vice ordförande i statsrådet, och därmed landets första vice president. Han företräder en ny generation, födda efter revolutionens seger 1959. Han har gjort sig känd för sitt engagemang för vidsyntkultur och mångfald i sitt hemlän Villa Clara och för sitt öppna, kunskapstörstande sinnelag som minister för högre utbildning. Nu har han fått ett ännu mer krävande ansvar som landets första vice president.