Sökformulär

Komplicerat men på god väg Ekonomisk halvårsrapport

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:03
År: 2013
Sidnummer: 10-10
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Ekonomi, Kuba
Fil: ekonomi_kuba_3.13.pdf (114.66 KB)
Tillväxten under första halvåret blev högre än förra året, men BNP förväntas ändå hamna något lägre än planerat, plus 2,5 - 3 procent. Statsbudgeten ligger dock på plus. Livsmedelsimporten har minskat men är fortfarande en tung post på grund av ökade priser och skärpt blockad. Inkomstskatterna från den ickestatliga sektorn har givit mer än budgeterat, men där finns ändå problem med låg skattemoral och dålig bokföring. Planering har påbörjats för att avskaffa dubbla valutan, men det kommer att ta tid, varnade Raul Castro: det måste planeras noga och kombineras med stora förändringarna också vad gäller löner, pensioner, priser, subventioner och skatter.