Sökformulär

Språk

Läs spanska på Kuba med Kvarnby & CSN

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Utbildning och skola, Språk, Sverige, Kuba
Svensk-Kubanska har i över tio år haft ett väletablerat samarbete med universitetet i Cienfuegos. Hundratals personer har studerat spanska och samtidigt lärt sig mer om det kubanska samhället, levnadsvillkoren, kulturen, landvinningarna och utmaningarna.
Kurserna i Cienfuegos har haft väldigt förmånliga priser, men det har inte gått att få CSN-stöd för språkstudier på Kuba . Genom samarbete med Kvarnby folkhögskola i Malmö kommer CSN-stöd kunna sökas 2012.

Esperantokongress i Havanna

Upphovsperson: Jansson, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Fredsengagemang, Kultur, Språk, Sverige, Kuba
Den internationella esperantorörelsen höll sin årliga kongress i Havanna 17 – 24 juli med över tusen deltagare från 59 länder. Det var andra gången ”Universala Kongreso de Esperanto” hölls på Kuba. Första gången var 1990. Esperantoklubben i Stockholm har en vänortsgrupp i Bayamo och hållerkontakt via internet och en av medlemmarna fick representera svenska förbundet i Havanna.

Samer och ramas: två språkminoriteter

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Minoritetskulturer, Nicaragua, Ursprungsfolk, Språk
De olika folkgrupperna på Nicaraguas Atlantkust ställs inför stora utmaningar när det gäller att förverkliga sin autonomi. Ursprungsbefolkningarna miskito, rama och malangna ockuperades på 1700-talet av engelsmän, som tänkte odla sockerrör med hjälp av indianska slavar. Det gick uruselt, så man fraktade dit svarta sådana från Karibien. Nu är Nicaragua fritt. Sedan 1862. Dessutom står det i författningen från 1987 att Atlantkusten ska få självstyre.
Men hur upplever urbefolkningarna de där paragraferna?

Språket formar förståelsen

Upphovsperson: Hultén, Charly
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Språk, Vetenskap och forskning
Det är ofta först i kontakt med en främmande världssyn som vi människor blir varse våra egna utgångspunkter.
Principerna och mönstren för vår förståelse framträder först i kontrasten mot något annat. Filosofer,
antropologer, astronomer, och fysiker är exempel på sådana som tack vare sina yrkens utmaningar kan komma att grubbla över sådana ting,
men de flesta av oss gör det inte.

Sidor