Sökformulär

Ransoneringsboken och andra ekonomiska nyheter

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2008:03
År: 2008
Sidnummer: 18-18
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Övriga sociala frågor, Marknads-, plan- och blandekonomi
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: kuba_ransoneringsboken_3.08.pdf (237.54 KB)
Enligt mexikanska La Jornada 080519 kan ransonerings-boken, som lika för alla garanterar basvaror till starkt subventionerade priser, vara på väg ut. Regeringen tycks vara överens om att detta system för jämlik distribution som tidigare har spelat en viktig roll, idag snarare är en ”anakronism” som måste avskaffas. Men ”inget kan göras plötsligt och det måste kombineras med en rad åtgärder för att inte drabba delar av befolkningen negativt”, sade ekonomen och universitetsprofessorn Armando Nova.
”Vi måste arbeta för att bli av med denna distributionsform som ger 11,2 milj människor (Kubas befolkning) samma varor, oavsett om de behöver dem eller inte. Det kan vara bättre att på ett väl genomtänkt effektivt sätt ge bidrag till enskilda och familjer som behöver det”, tillade han.