Sökformulär

Främja utländska investeringar Ny lag

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:01
År: 2014
Sidnummer: 20-20
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar, Kuba
Fil: utlandska_investeringar_kuba1.14.pdf (67.83 KB)
Syftet med den nya lagen som antogs 29 mars är att få in mer utländskt kapital för att utveckla jordbruk och industri, öka exporten, ersätta importen, få tillgång till ny teknologi, få fart på den inhemska ekonomin, hållbar utveckling med mera. Hittills finns omkring 200 samriskföretag enligt den investeringslag som antogs 1995 men som anses var för begränsande och byråkratisk. Lagförslaget har varit ute på remiss ett par månader och diskuterats länsvis med respektive grupp ledamöter i nationalförsamlingen och även i läns- och kommunförsamlingarna. Så det var väl förankrat.