Sökformulär

Föreningen Bibliotek i Samhälle

Jakten på pengarna

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Högberg, Charlotte (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Donationer (ekonomi), USA, Kanada
Folkbiblioteket är en offentlig plats där det inte ska spela någon roll hur
rika eller fattiga användarna är. Det är också en plats där den bekväma
nöjesläsningen och den skavande samhällskritiken ska stå sida vid sida.
Men vad händer med det när donationer från privatpersoner blir en
viktigare inkomstkälla för bibliotek, frågar sig Charlotte Högberg med
utgångspunkt i en aktuell Nordamerika-resa.

Tjugo böcker för att förstå Sydafrika: bibliotekarierna väljer

Upphovsperson: Laajala, Kalle
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Litteratur, Sydafrika
Kalle Laajala berättar om sin första resa till Sydafrika och presenterar en litteraturlista över de främsta sydafrikanska böckerna från tiden 1994-2014. Listan har sammanställts av Library and Information Association of South Africa (LIASA) och böckerna har valts ut av landets bibliotekarier.

Det oberoende norska "debattbiblioteket" växer fram

Upphovsperson: Ericson, Anders
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör) | Born, Ketil (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Bibliotek, Debatt, Norge
Svenske og norske biblioteklover er revidert, med nye punkt om
demokrati og debatt. Den norske er mest radikal og konkret, og her
er mange bibliotek godt i gang med å utvikle tilbudet til publikum.
Kanskje kan svenske bibliotek lære noe av den norske prosessen.

Librarianship, art and activism: a transatlantic interview with Alicia Sellie

Upphovsperson: Persson, Martin
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Bibliotek, Bibliotekarier, Sociala och politiska aktivister, Open access publicering, USA
Alycia Sellie is an activist, a librarian and the editor of the zine The
Borough is My Library. She joined Martin Persson for a talk about hardships
and possibilities for librarianship today, the intersection between art
and libraries, and the struggle to promote free/open access culture and
readers’ rights.

Bibliotek och kulturarv i Palestina: rapport från en resa med Librarians and Archivists to Palestine

Upphovsperson: Risberg, Elisabet
Medarbetare: Risberg, Elisabet (foto) | Fair, Molly (foto) | Lile, Grace (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Bibliotekarier, Bibliotek, Kulturarv, Ockupationer, Palestinafrågan, Librarians and Archivists with Palestine (LAP), Israel, Palestina
Elisabet Risberg var en av deltagarna i en delegation med biblioteksoch
informationsarbetare som besökte kollegor i Palestina förra
året. Här berättar hon om situationen för palestinska biblioteksoch
kulturarvsinstitutioner och hur ockupationen påverkat dem.
Resedelegationen har nu omvandlats till ett permanent solidaritetsnätverk
för biblioteks- och informationsfrågor i Palestina.

"Att läsa mellan hyllorna": det internationella biblioteksrummet i fokus i ny uppsats

Upphovsperson: Persson, Martin
Medarbetare: Johansson, Emil (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Bibliotek, Internationella biblioteket
Gabriella Johansson och Emelie Lindberg har skrivit en masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet om Internationella biblioteket i Stockholm, Sveriges enda bibliotek med internationell profil. I sin studie undersöker de hur den rumsliga utformningen påverkas av en internationell och flerspråkig kontext. bis bad dem berätta om sitt arbete.

BiS ökenprojekt avslutat med flaggan i topp

Upphovsperson: Zak, Monika
Medarbetare: Zak, Monika (foto) | Godoy, John (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Flyktingläger, Folkbibliotek, Bibliotek i samhälle
BiS Västsaharaprojekt är avslutat, och ändå inte. Monica Zak berättar
om den allra sista delen i projektet men också om mer långsiktiga
effekter som projektet har fått och om andra insatser som görs för att
ge de västsahariska flyktingarna böcker att läsa, både för nytta och nöje.

Pappa och jag: ett berättandeprojekt för pojkar

Upphovsperson: Espensen, Sara
Medarbetare: Espensen, Sara (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Läsning, Högläsning, Genus och jämställdhet, Fäder, Söner, Malmö
Garaget i Malmö ville hitta ett sätt att få
pojkar att läsa mer och uppmuntra pappor
till att bli läsande förebilder. Sara Espensen
berättar om jämställdhetsprojektet ”Pappa
och jag”, som ska locka fler pappor till att
läsa högt för sina barn.

Sidor