Sökformulär

Föreningen Bibliotek i Samhälle

Digital arbetsmiljö ur ett fackligt perspektiv

Upphovsperson: Takala, Anna-Stina
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Arbetsmiljö, DIK, Fackligt arbete
Anna-Stina Takala skriver om hur arbetsmiljön har förändrats i och med den digitala utveckligen. Denna förändring har medfört både positiva och negativa effekter. Hon förklarar hur fackföreningen DIK arbetar med frågor gällande digital arbetsmiljö.

Salong i Fisksätra: biblioteken måste ta en mer aktiv roll

Upphovspersoner: Zerpe, Petter | Dalmalm, Johanna
Medarbetare: Zerpe, Petter (foto) | Dalmalm, Johanna (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Sociala medier, Anders Ericson, Mikael Böök
Inom ramen för bibliotekens krav på neutralitet är det fortfarande viktigt att ta
ställning för demokratiutveckling. Förutsättningarna finns, men det krävs en
gemensam kraftansträngning för att nå målen.

Toner från en tyst arbetsplats

Upphovsperson: Pavlov, Eleonor
Medarbetare: Persson, Martin (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Bibliotekarier, Arbetsmiljö
Att våga ta sig ton är inte alltid det enklaste. Eleonor Pavlov stötte först på
patrull när hon frågade bibliotekariekollegor om de ville skriva något om sin
arbetsmiljö i bis. När hon erbjöd anonymitet blev det lite lättare. Här publicerar
vi några berättelser från biblioteksgolvet.

Fackklubben som forum: syndikalistiskt engagemang på Stockholms stadsbibliotek

Upphovsperson: Persson, Martin
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Bibliotek, Bibliotekarier, Fackligt arbete, Syndikalism, Stockholms stadsbibliotek
Hur är det att starta och driva en syndikalistisk fackklubb på bibliotek? Martin
Persson träffade bibliotekarien Linda Wagenius, en av initiativtagarna till
en syndikalistisk fackklubb på Stockholms stadsbibliotek, för ett samtal om
arbetsmiljö, engagemang och maktstrukturer på arbetsplatsen.

Det flytande beståndets haveri

Upphovsperson: Några missnöjda bibliotekarier i Göteborg
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekarier, Göteborg
På folkbiblioteken i Göteborg har man infört en typ av mediehantering
som kallas ”flytande bestånd”. Vissa är dock både tveksamma till nyttan av
arbetsmetoden och kritiska mot att beslutet fattats över personalens huvuden.
bis publicerar här en debattartikel skriven av några bibliotekarier i Göteborg,
som – på grund av det som de upplever som ett debattklimat med lågt i tak inom
organisationen – inte vill att bis publicerar deras namn.

För ett demokratiskt samhälle med kultur åt alla!

Upphovspersoner: Stenemo, Eva | Pavlov, Eleonor
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Uppsökande verksamhet (bibliotek), Folkbibliotek, Boken-kommer-verksamhet
I en bis artikel från 1983 skriver Eva Stenemo om folkbibliotekens uppsökande verksamhet. Hon konstaterar att 188 kommuner har en Boken Kommer-verksamhet, men inte många dem har en sådan verksamhet som är anpassad efter det verkliga behovet. Eleonor Pavlov kommenterar Stenemos text och berättar hur det ser ut på folkbiblioteken nu, 30 år senare.

Dokument och demokrati: är tekniken lösningen?

Upphovsperson: Holmberg, John
Medarbetare: Kårsjö, Marie (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Brukarinflytande, Dokument, Biblioteksanvändare
John Holmberg diskuterar i den här artikeln förhållandet mellan användaren och dokument. Han ställer sig frågande till om ett ökat användarinflytande kan demokratisera bibliotekens dokumentbeskrivningar och undrar vilkas intressen Bibliotek 2.0- teknikerna gagnar egentligen.

Sidor