Sökformulär

Palestinagrupperna i Sverige

"Vi ville globalisera intifadan"

Upphovsperson: Wester, Anna
Medarbetare: Wester, Anna (foto) | Freegazaorg (foto) | Kamaratos, Yota (foto) | Free Gaza (foto) | Ormestad, Catrin (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Palestinafrågan, Al-Aqsa-intifadan 2000-, Blockaden mot Gazaremsan 2007-, Sociala och politiska aktivister, Palestina, Israel
Huwaida Arraf var med när den andra intifadan bröt ut. Hon ville ta tillvara på erfarenheterna från de den första intifadan, därför bildades International Solidarity Movement. Tanken med den var att globalisera intifadan, ge internationellt stöd till ickevåldsmotståndet. Huwaida har också engagerat sig i Frihetsflottan genom organisationen och var med på den när den stoppades brutalt av Israel 2010 på internationellt vatten.

Kvinnorna vid checkpointen

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: Ormestad, Catrin (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Palestinafrågan, Statlig repression, Sociala och politiska aktivister, Diskriminering, Palestina, Israel
Machsom Watch är en organisation som tagit till sin uppgift att övervaka och dokumentera vad som sker vid checkpointerna på Västbanken. De cirka 250 medlemmarna - alla judiska kvinnor i Israel - hoppas att de genom sin blotta närvaro ska få soldaterna att behandla palestinierna bättre. Daphne Banai och Shirly Kones är två av dessa.

"Vi vill inte vara kända för lidandet, utan vi vill ses som ett kämpande folk..."

Upphovsperson: Wester, Ann
Medarbetare: activestills.org (foto) | Wester, Ann (foto) | Ziv, Oren (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Palestinafrågan, motståndsrörelser, Demonstrationer, Israel, Palestina
Ett år efter att Israel invaderat alla palestinska städer 2002, började de bygga muren. Man motiverade bygget med ett behov att skydda sig mot terroristangrepp och gav sken av att den skulle byggas längs den gröna linjen, den av FN erkända gränsen mellan Israel och de ockuperade palestinska områdena. Så var dock inte fallet. Muren har till största delen byggts långt in på palestinskt område och för att göra plats för den har Israel konfiskerat stora arealer palestinsk mark. Det var vid den lilla byn Budrus som Israel för första gången fick stöta på organiserat motstånd mot muren. Ayad Morrar, en av ledarna för motståndet mot muren, berättar om hur det hela började och var de valde icke-våld som strategi i sina protester.

Sida vid sida med palestinierna

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: Ormestad, Catrin (foto) | activestills.org (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Sociala och politiska aktivister, Israel
John Pollack leder Anarkister mot Muren, en lös sammanslutning av unga, radikala israeler som kämpar mot muren Israel bygger på Västbanken. Sammanslutningen motsätter sig inte bara ockupationen ; den är också en reaktion mot den israeliska vänstern och dess passivitet. "En riktig vänster skulle ha deltagit i Intifadan", säger John Pollack.

Motstånd och kärlek

Upphovsperson: Wester, Anna
Medarbetare: Wester, Anna (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Bojkotter, Sanktioner, Fredsrörelser, Ickevåld, Israel, Palestina
KAIROS Palestina är ett upprop från kristna palestinska kyrkoledare - en uppmaning till motstånd mot den israeliska ockupationen. De vädjar till omvärlden att reagera i handling. Som metod för motståndet har man valt ickevåld och en av delarna i det är BDS (bojkott, desinvestering och sanktioner mot staten Israel.) KAIROS Palestina har fått stort stöd av lokala kyrkoledare och kyrkor runt om i världen. Det har också fått stöd av muslimer och judar.

En livslång kamp för freden

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: Fredriksson, Yvonne (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Sociala och politiska aktivister, Israel
Det var med Uri Avnery som hela den israeliska fredsrörelsen började och han är mest känd att som förste israel ha träffat Yassir Arafat mitt under Libanonkriget 1982. Han har alltid haft som mål med sitt arbete att förändra israelernas sätt att tänka. Avnery anser att den största utmaningen för fredsrörelsen just nu är att övertyga dem om att freden är möjlig. Även om vänstern knappast har något inflytande i det israeliska samhället idag, ser han ändå positivt på framtiden.

Motstånd mot ockupationen

Upphovsperson: Wester, Anna
Medarbetare: Arouri, Jamal (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Pacifism och icke-våld, motståndsrörelser, Intifadan 1987-1993, Al-Aqsa-intifadan 2000-, Palestina, Israel
Det palestinska folket har alltid gjort motstånd mot den israeliska ockupationen, men det var först i och med den första intifadan som det blev organiserat. Motståndet byggde på principer om ickevåld och civil olydnad. Israel svarade med väpnat våld för att slå ned protesterna. Idag fortsätter ickevålds-demonstrationer och alltfler ansluter sig till arbetet med BDS, bojkott, desinvestering och sanktioner.

Det palestinska civilsamhället har enats kring BDS

Upphovsperson: Wester, Anna
Medarbetare: Wester, Anna (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Bojkotter, Sanktioner, Israel, Palestina
BNC (The Boycott, Divestment & Sanctions Campaign National Committee) är den organisation som samordnar arbetet med bojkott, desinvestering och sanktioner (BDS) i Palestina. Utgångspunkten för arbetet med BDS är ett upprop som 170 palestinska organisationer enades om och presenterade 2005. Uppropet är en vädjan till omvärlden att stödja palestiniernas ickevåldskamp mot ockupationen och har anammats av en rad organisationer runtom i världen.

Meretz och Fred Nu i motvind

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: Ormestad, Catrin (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Israel
Zahava Gal On, en av de ledande profilerna i Meretz och Yariv Oppenheimer, ledare för Fred Nu håller båda med om att allmänhetens stöd för vänstern har minskat i Israel. Zahava ger Ehud Barak skulden till denna utveckling. Det var han som fick israelerna att tro att det inte fanns någon fredspartner bland palestinierna. Yariv å andra sidan ger palestinierna skulden för vänsterns nedgång. Han anser att den andra intifadan och Hamas valseger var ett hårt slag mot den israeliska fredsrörelsen.

Vad hände med fredsrörelsen?

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: activestills.org (foto) | Ziv, Oren (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Palestinafrågan, Israel
Valet 2009 visade svart på vitt vad många varnat för, att det israeliska samhället rört sig kraftigt åt höger. Vänstern och fredsrörelsen har däremot förlorat sitt breda stöd hos allmänheten. De har aldrig varit så svaga som nu och deras politiska makt är noll. Hur kunde de gå så? En Historisk tillbakablick försöker ge svar på den frågan.

Sidor