Sökformulär

Palestinagrupperna i Sverige

Stöd det demokratiska Palestina!

Upphovsperson: Gahrton, Per
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Politiska institutioner, Palestina, Politiska val, Internationellt bistånd
Det är ont om demokratier i Mellanöstern. Israel är inte en av dem, eftersom en ockupationsmakt som diskriminerar på grund av etnisk och religiöst tillhörighet inte kan definieras som demokrati. Palestina, däremot, är det närmaste man kan komma en arabisk demokrati, särskilt efter valet till den lagstiftande församlingen den 25 januari 2006. Dock inte perfekt, eftersom Palestina inte är en suverän stat, utan består av dels en skingrad, landsflyktig befolkning, dels ett av Israel ockuperat område.

Finns Israel om femtio år?

Upphovsperson: Gahrton, Per
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Ockupationer, Israel, Information, kommunikation och media
Israels hökar jublar när unga hetsporrar från Hamas och Fatah skjuter ihjäl varandra istället för att skapa en enad front mot ockupationen. För vänner av fred och rättvisa är det lätt att gråta. För Palestinavänner omöjligt att inte göra det. Men också s k Israelvänner borde ha närmare till tårar än skratt. I varje fall om de önskar sig en framtid i fred.

Judar för israelisk palestinsk fred och Palestinska föreningen i Stockholm arbetar tillsammans

Upphovsperson: Holm, Maria
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Fredsengagemang, Ockupationer, Palestina, Israel, Utbildning och skola
”Vi vill visa att vi är helt ense i viktiga grundläggande frågor”. Lama Abu-Iseifan från Palestinska föreningen i Stockholm och Tigran Feiler från JIPF, judar för Israelisk-Palestinsk fred, har efter tre år skaffat sig god rutin på gemensamma besök bland Stockholms skolelever.

”Det finns ingen antydan om att skylten skulle vara ett utslag av ironi eller svart humor”

Upphovsperson: Carlborg, Henrik
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Ockupationer, Palestina, Israel
Ingen som har följt med i utvecklingen i Mellanöstern har kunnat undvika att läsa om den enorma mur som Israel bygger genom det palestinska samhället på Västbanken och i Östra Jerusalem. Genom muren spärras palestinierna in i mindre enklaver och enda sättet att ta sig ut är via en israelisk checkpoint. Det finns en pedagogisk skylt som man ser när man närmar sig checkpointen från Jerusalem.

Därför är jag Palestinavän

Upphovsperson: Gustin, Per
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Liberalism, Palestina
Jag valde tidigt att engagera mig i liberala ungdomsförbundet (LUF). Då var folkpartiet fortfarande mer kända för sin kamp för friare invandring och mänskligare samhälle, än för dataintrång och språkkrav. De frågor som låg mig närmast om hjärtat var hur vi skulle kunna öka friheten inte bara för oss i Sverige, utan för folk i hela världen.

”Det är inte mycket som talar för fred”

Upphovsperson: Aléx, Peder
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Partier, Ockupationer, USA, Våld och konflikter, Palestina, Israel
Konstaterandet att det inte är mycket som talar för fred, stabilitet och välfärdsökningar i de palestinska områdena just nu är ett solklart understatment. Läget är värre än på mycket, mycket länge. Allt fler israeliska bosättare flyttar in på palestinska områden och murbygget på Västbanken fortskrider. Israel har visserligen av ekonomiska skäl övergivit Gaza, men området fungerar istället som ett enda stort palestinskt fängelse, där Israel kontrollerar väg-, vatten och lufttransporter och bestraffar trilskande fångar (den palestinska befolkningen) med avrättningar.

Av omvärldens stöd blir man stark

Upphovsperson: Axelsson, Charlotte
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Sjukvård, Internationellt bistånd, Palestina
PGS stödjer sedan mer än 15 år ett rehabiliteringsprojekt i de två palestinska flyktinglägren Beddawi och Nahr el Bahred i norra Libanon. I början var det ett samarbetsprojekt mellan PGS och palestinska Röda halvmånens sjukhus i Beddawi i norra Libanon. Med hjälp av svenska volontärer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, utvecklades här en liten rehabiliteringsklinik.

Frihetsteatern i Jenin har öppnat!

Upphovsperson: Sundbäck, Ulrika
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Palestina, Israel, Övrig kultur
Nu har ridån gått upp för Frihetsteatern i Jenin. Tack vare eldsjälar från Palestina, Israel - och Sverige! – har drömmen om att bygga upp teatern blivit verklighet. Jonatan Stancak och Dror Feiler som annars är aktiva i Jipf, Judar för Israelisk-palestinsk fred, fick tillsammans med Juliano Mer Khamis idén till teatern.
Innehåller även artikeln "Teater från Nablus vill nå ut i världen" av Ulrika Sundbäck.

Sidor