Sökformulär

Tidskriften Kuba

Riksdagsdebatt om Kuba: Sverige förlorar viktig miljökunskap

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Politiska taktiker och strategier, Europa, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba, USA
För första gången på länge vågade någon sig på att ta upp Kuba i riksdagen utan att fokusera på ”omfattande brott mot mänskliga rättigheter”. Det var miljöpartisten Jan Lindholm som i en interpellation menade att världen inte har råd att avstå från den kunskap Kuba kan bidra med när vi står inför den största utmaning världen någonsin mött. Han pekade på Kubas höga utbildningsnivå och framsteg med decentraliserad elförsörjning, lokal produktion, förnybara energikällor, avancerad vattenteknik, kemikaliefri stadsnära livsmedelsodling osv.

Hållbart jordbruk i förorten

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Jordbruk, Miljö och ekologi, Kuba
Med stöd av sin omfattande erfarenhet av jordbruk i stadsmiljö tacklar Kuba nu utmaningen att trygga tillgången på mat genom att ta jordbruket till förorterna. Det är en fråga om nationell säkerhet och ska omfatta så många människor som möjligt, och alla former av jordägande. Kärnfrågan är att få matproduktionen närmare städerna där 76 procent av Kubas 11,2 miljoner invånare bor. Det kommer också att skapa gröna lungor runt städerna och bidra till nyplantering vid vattendrag.

Sidor