Sökformulär

Östtimor

Ny skrift från Sida om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Artikeln behandlar skriften A Year of Turmoil:
Timor-Leste 2006-2007 som ingår i serien Country Economic Reports från Sida.
Författare är Mats Lundahl, professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm,
verksam vid Institutet för Näringslivsforskning.

Brev till Australiens ambassadör

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Svensén, Ann | Åberg, Maja | Östtimorkommittén | RFSU | Amnesty International, svenska sektionen
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Australien, Östtimor, Reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter
Östtimorkommittén har tillsammans med RFSU och Amnesty International skrivit ett brev till Australiens ambassadör med en begäran att Australien ska ompröva sin vägran att ge bidrag till organisation som ger hjälp till Östtimor om de informerar om abort och vissa sorter av preventivmedel.

Sidor