Sökformulär

Östtimor

FN-rapport om våldet i april-maj

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Östtimor, Politiska institutioner, Våld och konflikter, Konfliktlösning, Militärer
Dåvarande utrikesministern José Ramos-Horta begärde i juni 2006 att FN skulle tillsätta en oberoende specialkommission för att utreda händelserna 28-29 april och 23-25 maj 2006 och fastställa fakta och omständigheter. Kommissionen publicerade sin rapport den 17 oktober 2006.

Santa Cruz-massakern 1991 och fredspriset 1996

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Östtimor, Nationella befrielsekamper, Internationell solidaritet, Politisk historia, Våld och konflikter
Östtimor var efter den indonesiska invasionen i december 1975 en okänd fråga internationellt. Efter att området hade öppnats av Indonesien 1988 för att visa att läget var lugnt blev det dok uppmärksammat genom att oroligheter bröt ut under påvens besök i oktober 1989. Ingen händelse hade dock större betydelse än Santa Cruz-massakern 1991.

Timoreser i Sverige

Upphovspersoner: Pollák, Tommy | Amahorseja, Hendrik (foto) | Lundborg, Kristina
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Våld och konflikter, Politiska val, Politiker, Konfliktlösning, Kulturmöte och kulturutbyte
"Jag är själv internflykting, liksom flera av mina kollegor, och kan inte återvända hem. Det är inte säkert". Det sade en av de östtimoresiska parlamentsledamöter som besökt Sverige (2006) för att studera valet, när de träffade Östtimorkommittén och Kjell-Åke Nordqvist, institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet.

Lärarnas hus

Upphovsperson: Johansson, Thomas
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Insamlingar, Våld och konflikter, Internationellt bistånd
Då de internationellt ansvariga från Stockholmsregionen och Gotland av Lärarförbundet samlades till den årliga Södertäljekonferensen den 22 och 23 september 2006 var situationen på Östtimor den viktigaste frågan. Frågor om möjligheten att överhuvudtaget fortsätta med projektet att skapa hus för lärare.

Östtimors svåraste kris: många döda – undantagstillstånd

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Östtimor, Våld och konflikter, Kravaller, Barn och ungdomar, Militärer, Arbetslöshet, Demonstrationer
Det unga staten Östtimor drabbades av en svår kris den 28 april 2006 när 5 personer dödades och många skadades i oroligheter. Östtimoresisk polis och militär sköt mot ungdomar och demonstrerande soldater som avskedats under året. Den 23 maj blossade striderna upp återigen. FN beslutade på grund av dessa oroligheter att förlänga sitt mandat för sitt kontor i landet.

Bistånd till Östtimor

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Lindberg, Kerstin (foto)
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Internationellt bistånd, Korruption
Kerstin Lindberg arbetar på Sida som utvecklingsanalytiker för planeringen och genomförandet av Sveriges bistånd till Östtimor. En ny strategi för 2009-2011 håller nu på att utarbetas. Östtimor har under det senaste
året präglats av en positiv anda och säkerhetsläget har förbättrats. Landet har gjort stora framsteg sedan självständigheten 2002. Vid de val som hållits sedan dess har valdeltagandet varit högt.

Sidor