Sökformulär

Östtimor

Inför presidentvalet

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Östtimor, Politiska val
Den mångårige, legendariske och karismatiske ledaren för östtimoresernas väpnade motstånd mot den indonesiska ockupationen, Xanana Gusmão, har fullföljt det självständiga Östtimors första presidentperiod. Den 9 april och 9 maj 2007 går östtimoreserna till val för att välja nästa president.

Östtimorkommitténs medlemsmöte

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Politiska institutioner, Internationellt bistånd
Svenska UD har utarbetat en utvecklingsstrategi för Sydöstasien för åren 2005-2009 som inkluderar Östtimor. Mål för biståndet dit är demokratisk samhällsstyrning och respekt för mänskliga rättigheter. Eftersom Sida inte har något kontor i Östtimor, arbetar man multilateralt genom FN-organ.

Svenskt bistånd till Östtimors rättsväsende

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Internationellt bistånd, Övrigt juridik
Svenska regeringen meddelade den 31 maj 2007 att de under en treårsperiod ska stödja United Nations Development Programme (UNDP) Justice System Programme i Östtimor. Stödet sker tillsammans med representanter för Sida och svenska ambassaden i Jakarta, samt FN:s ställföreträdande chef på Östtimor.

Östtimorkommittén undertecknar brev

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Deklarationer, fördrag och konventioner, Indonesien, Konfliktlösning, Mänskliga rättigheter
Östtimorkommittén undertecknade i maj ett brev från East Timor and Indonesia Network (ETAN) riktat till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon med krav på
rättvisa för offren för våldet i Östtimor år 1999.
Frigivningen av milisledaren Eurico Guterres är slutet på den rättsliga farsen i Indonesien: samtliga 18 som
åtalats för brott mot mänskligheten har frikänts. Rättsprocessen har av en expertkommission utsedd av FN bedömts som “uppenbart inadekvat.”

Info Timor - teknologi för social rättvisa

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Australien, Informationsteknik, Östtimor, IT-sektor
I februari 2005 fick Infoxchange Australia uppdraget att utvärdera Dilis teknologiska instituts infrastruktur för information och kommunikation. Uppdraget gavs av den australiska delstaten Victorias premiärminister Steve Bracks. Det genomfördes av en liten grupp som besökte Dili. Det visade sig, knappast överraskande, att informations- och kommunikationstekniken (IKT) är mycket dåligt utvecklad i Östtimor. Mycket materiel kan inte användas på grund av bristande kunskap i att underhålla den. Det är ett betydande hinder för Timors utveckling.
Infoxchange föreslog ett projekt, Info Timor, för att förbättra läget.

Sidor