Sökformulär

Östtimor

Portugisiska från Kap till Kap

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2015
Ämnesord: Östtimor, portugisiska

De lusophona länderna Angola, Kap Verde, Guinea Bissau, Moçambique, São Tomé e Principe och Östtimor har alla antagit portugisiska som officiellt språk. De bildar tillsammans med Brasilien, portugisiskspråkiga stormakten, och Portugal de portugisiskspråkiga ländernas samfund (Community
of Portuguese Language Countries - CPLC).

Östtimors långa väg till hälsa

Upphovsperson: Ghelichkhan, Pouya
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2015
Ämnesord: Östtimor, Hälsovård
Av nyfikenhet ville jag gärna även se Timor-Leste och Västpapua, två regioner som utanför aktivistcirklar är okända för allmänheten. Därför fortsatte jag resan dit. Väl på plats i Dili slogs jag av kontrasten mellan de otaliga NGO:s som är verksamma där och vilka banala hälsoproblem befolkningen dras med. En fråga tog form: vilka steg har Östtimor kunnat ta mot en bättre hälsa för allmänheten, på de dryga 15 årens självständighet, och vilka utmaningar kvarstår? Jag inleder med den tillgängliga statistiken, går därefter vidare till mina personliga intryck för att avsluta med diskussion och ett försök att svara på ovanstående fråga.

Detta är del 1 av 2.

Sidor