Sökformulär

Indonesien

Mänskliga rättigheter i Indonesien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Indonesien, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar
Ulf B Andersson, chefredaktör på Amnesty Press, talade om Amnesty Internationals insatser för mänskliga rättigheter i Indonesien. Under president Suhartos sista år vid
makten så kunde Amnesty International i sina årsrapporter för 1997 och 1998 konstatera att det var omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna (MR) i Indonesien. Det fanns till exempel 1997 minst 300 samvetsfångar, d.v.s. människor som hade dömts för sina åsikter och ej hade förespråkat våld. Idag har många
förbättringar skett i Indonesien och det råder relativt stor
pressfrihet, ett civilsamhälle finns och flera politiska
partier verkar.

Hopp om rättvisa för offren i Aceh

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Våld och konflikter, Nationella befrielsekamper, Indonesien
Amnesty International presenterade den 15 augusti rap-
porten No Peace without Justice för att markera åttaårs-
dagen för slutet av konflikten i Aceh. Kraven på sanning
och rättvisa för konfliktens offer växer samtidigt som
stora utmaningar återstår.

Sidor