Sökformulär

Indonesien

Obama utser Blair, som ljuger om Liquica-massakern

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Östtimor, Politisk historia, Indonesien, USA, Statlig repression, Spionage och undergrävande verksamheter, Politiska grymheter
President Obamas nye chef för all underrättelsetjänst,
amiral Dennis Blair, har ljugit om sin vetskap om Liquica-massakern för tio år sedan. Blair erbjöd amerikanskt stöd och hjälp till befälhavaren för de styrkor som ansvarade för massakern.

Våld i Aceh inför parlamentsvalet

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Politiska val
Talmannen för norra Sumatras lagstiftande församling,
Abdul Aziz Angkat, dog i sviterna efter en offentlig demonstration som ägde rum den 3 februari. Samma dag vid midnatt sköts en kandidat för Aceh Party till den lagstiftande församlingen ihjäl i sin bil. Inom 12 timmar därefter hade två medlemmar i Aceh Transition Committee,
som har till uppgift att hjälpa före detta gerillasoldater,
blivit beskjutna i sin bil av två motorcyklister.
Den ene dog meddetsamma medan den andre fördes till sjukhus.

Fredshopp i Aceh

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Politiker, Konfliktlösning
Det av Finlands förre president Martti Ahtisaari ledda Crisis Management Initiative, som arbetar med fredsmedling, har i år organiserat fyra samtalsomgångar mellan representanter för Indonesiens regering och GAM. I april rapporterades framsteg ha uppnåtts vad gäller lokalt styre, fredsövervakning och politiskt deltagande. Ahtisaari och Indonesiens chefdelegat klargjorde att lokalval skall hållas enligt indonesisk lag och att de skall övervakas av en tredje part.

Indonesiens president besöker Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Östtimor, Indonesien, Politiker
Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono gjorde sitt första besök i Östtimor 8-9 april. Tidigare hade han såsom arméofficer tjänstgjort i Östtimor under 1970- och 1980- talen. Nu kallade han Östtimor för en
“sann vän”: Landet donerade drygt en halv miljon kronor till tsunamioffren i Aceh. För att uttrycka sin respekt för Östtimors katolska folk ställde han första dagen in en officiell middag för att kunna se påvens begravning i TV. Han gjorde dagen efter ett symboliskt besök vid Santa Cruz-kyrkogården och lade ner en blomsterkrans för att hedra offren för 1991 års massaker.

FN och Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Östtimor, Politisk historia, Politiska institutioner, Indonesien, Våld och konflikter, Konfliktlösning
FN förklarade 1960 att Östtimor var ett icke-självstyrande område under portugisisk förvaltning. Under
åren 1962-1974 antog generalförsamlingen flera resolutioner som erkände Östtimors rätt till självbestämmande.
Efter Indonesiens invasion i december 1975 antog generalförsamlingen årligen fram till 1983 resolutioner som fördömde invasionen och erkände Östtimors rätt till självbestämmande. FN:s generalsekreterare hade därefter i uppdrag av generalförsamlingen att söka en lösning, vilket ledde till att samtal hölls mellan Indonesiens och Portugals utrikesministrar.

Nias - ön som lever farligt

Upphovsperson: Karsten, Gunilla
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Indonesien, Minoritetskulturer, Ursprungsfolk, Historia
Från Tobasjön i norra Sumatra längs Transsumatran Highway mot sydväst och med båt från Sibolga kommer man till ön Nias. Den har i årtusenden befunnit sig lite vid sidan om. På öars vis har den blivit sin egen värld. Det gäller både flora och fauna, men främst den särpräglade kulturen med stenskulpturer
och skeppsliknande husbyggen. De är ännu i dag vitala delar av livet i de traditionella byarna på Nias.

Landet bortom horisonten

Upphovspersoner: Petersson, Thomas | Petersson, Thomas (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2012
Ämnesord: Kolonialism, Indonesien, Information, kommunikation och media, Sverige
Redgör för Västpapuas (Västra Nya Guineas) historia och hur det kom att inlemmas i Indonesien. Svensk utrikesjournalistiks rapportering om Västpapua har haft elit- och stormaktsperspektiv som verkat till att upprätthålla den rådande politiska och ekonomiska ordningen och osynliggjort förtrycket mot papuanerna. Resejournalistiken har konserverat stereotypa föreställningar om papuanerna och Korowaifolket har blivit det mest skildrade.

Sidor