Sökformulär

Internationellt bistånd

Krönika: Europeiskt bistånd bara en återbetalning

Upphovsperson: Nhampossa, Diamantino
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afrika, Internationellt bistånd, Kolonialism, Europa
Afrika är utan tvekan den fattigaste kontinenten. Det var slavhandeln och senare kolonialepoken som orsakade detta. Denna Europas jakt på rikedom ledde till lidande och nöd, att afrikansk kultur och moral raserades samt att stater med lokala ekonomier inte kunde utvecklas.

Moderat kampanj mot biståndet

Upphovsperson: Hernborg, Emma
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Partier, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Det svenska biståndet ifrågasätts just nu från flera håll.Carl B Hamilton (fp) motionerar om en nedläggning av Sida, Timbro talar om ett ”biståndsindustriellt komplex” och biståndsministern är tveksam till enprocentmålet.
Med hösten kom Riksrevisionens rapport om slarv och egentligheter, vilket fick borgerliga ledarskribenterna att vässa sina pennor. Afrikagrupperna försöker bringa reda i de olika sidornas argument.

Inlägg till Sveriges Afrikastrategi

Upphovspersoner: Lindström, Niklas | Björsson, Gabi | Afrikagrupperna
Utgivare: Afrikagrupperna
År: 2007
Ämnesord: Handelsavtal, Hälsa, Hiv/Aids, Fattigdom, Afrika, Internationellt bistånd, Matsäkerhet, Imperialism
Regeringen har avviserat en ny afrikastrategi för sitt biståndsarbete. Afrikagrupperna presenterar ett inlägg i denna debatt: Inlägget fokuserar på idén om en total liberalisering av handeln, Sveriges roll i EPA-förhandlingarna, synen på vad som är en ”sund ekonomisk politik”, analysen av anledningarna till den utbredda fattigdomen i Afrika och bristen på uppmärksamhet som tillägnats sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), samt hur TRIPS-avtalet i WTO har gett negativa effekter när det gäller tillgängligheten av bromsmediciner i fattiga länder.

Sidor