Sökformulär

Kuba

Gymnasister intar staden

Upphovsperson: Pérez Sáez, Dora
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Utbildning och skola, Kuba
Sedan 70-talet har de flesta gymnasier varit internatskolor på landsbygden för kombination av studier och jordbruksarbete. Nu återvänder de till städerna, framför allt av ekonomiska skäl. Andelen gymnasieelever på internatskolor på landsbygden minskade från 180 000 år 2008-09 till knappt hälften år 2009-10. Åsikterna går isär om det är bra eller dåligt. Är det tryggare för eleverna att studera närmare hemmet? Kommer självstudierna på kvällarna att konkurreras ut av annat?

Allas Universitet, på TV

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Utbildning och skola, Kuba
Entimmes ämnesprogram lanserades år 2000 på två nya utbildningskanaler på TV, 7-8 på morgonen på den ena och 11-12 på kvällen i den andra. Till kurserna trycktes kurshäften upp och delas ut till de utsedda målgrupperna, men finns också att köpa för alla som vill delta. Det hela kallas ”Allas Universitet”, och har vissa likheter med svenska UR.
Kurserna byggdes ut från litteratur, konst, musik, historia till språk och sedan naturvetenskap och yrkesinriktade fortbildningskurser. Programmen sänds morgon och kväll med repriser lördag-söndag för allmänheten och för kvällskurserna, och på dagtid för reguljära skolundervisningen, inklusive pensionärsuniversiteten.

Vad ska vi läsa efter nian?

Upphovsperson: Barrios, Margarita
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Arbetsmarknad, Utbildning och skola, Kuba
De vill bli journalister, jurister, arkitekter, arkeologer, säger en grupp elever som slutar årskurs nio i år. Teknik, service och praktiska yrken lyser med sin frånvaro. Det är ett problem för där råder brist på arbetskraft, medan det inte finns tillräckligt med jobb för alla akademiker. Behovet av tekniker och kvalificerade arbetare på mellannivå har lett till att eleverna nu erbjuds fler tekniska, yrkesinriktade gymnasiestudier kombinerade med praktik på olika arbetsplatser.

Stort intresse för facket på Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Kuba
Efter andra ”Nordiska fackliga solidaritetskonferensen för Kuba” i Köpenhamn besökte företrädaren för Kubas fackliga landsorganisation, Fabián Céspedes, Sverige och informerade på möten i Göteborg och Malmö, men också i Stockholm på Latinamerikansk Bokhandel den 1 juni. Under dagen hade han haft möte med Kommunalarbetarförbundet bland andra fackliga kontakter. Mötet på bokhandeln drog stor publik, varav många fackligt engagerade.

Hos ”Små betongarbetare”

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Barn och ungdomar, Utbildning och skola, Kuba
Dagiset som vi besöker i Cienfuegos heter ”De små betongarbetarena”. I den ljusa foajén tas vi emot av vikarierande rektor Inéz Gómez. Hon förklarar att mellan ett och två års ålder är det 36 barn och sex pedagoger i en grupp. Mellan tre och fyra års ålder är det 36 barn och fem pedagoger, och mellan fyra och fem års ålder fyra pedagoger. Föräldrarna kan lämna barnen på daghemmet från klockan sex på morgonen och hämta senast klockan sex på kvällen.

Kubanska "dissidenterna" avslöjas på film

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Spionage och undergrävande verksamheter, Folkrätt, Kuba, USA
Under maj visade journalisten och dokumentärfilmaren Bernie Dwyer sin dokumentär ”Dagen då diplomitin dog” runt om i Norden. Filmen granskar “Fidel Castros massarrestering” 2003, då 75 kubaner ställdes inför rätta och dömdes till fängelse. I filmen berättar Aleida Godinez Soler och Alicia Zamora Labrada, hur de infiltrerade och avslöjade hur ”dissidenterna” tog emot instruktioner, utrustning och pengar från ”diplomater” på USA:s intressekontor i Havanna.

Lönerna höjdes, pensionerade lärare lockades tillbaka

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Arbetsliv, Utbildning och skola, Kuba
Under 90-talets ekonomiska kris förlorade lärarlönerna i köpkraft. När den ekonomiska tillväxten kom igång kunde löner börja höjas, vilket ledde till en ökning av lärarantalet. Men med de små klasstorlekarna och det utbyggda skolsystemet råder ändå brist på lärare. Inför skolstarten 2008 hade nästan 5 000 pensionerade lärare hörsammat en uppmaning att ställa upp för att täcka bristen mot full lön och pensioner. Totalt ökade lärarantalet från 200.000 år 2000 till 250.000 år 2009.

De Fem Kubanerna: Terroristbekämpare eller spioner?

Upphovsperson: Ramírez, Vania
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Folkrätt, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
Det var rubriken på det seminarium som Vänsterns Studentförbund och Café Pan-Afrika ordnade den 22 april på Stockholms Universitet. Författaren René Vázquez Díaz inledde med en mängd konkreta exempel på Miamibaserade terrorhandlingar riktade mot Kuba, som bakgrund till De5 kubanerna fängslade i USA. Professorn i Internationell rätt Said Mahmoudi, klargjorde Kubas rätt att försvara sin befolkning mot terrorhandlingar, den orättvisa och manipulerade rättegången i Miami, kritiken från FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga godtyckliga fängslanden.

Lärare med hög status

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Arbetsliv, Utbildning och skola, Kuba
Läraryrket har haft hög status på Kuba efter 1959. Lärarförbundet är med i fackliga centralorganisationen CTC och organiserar alla som arbetar inom utbildningen, från barnskötare till universitetslektorer och forskare och all övrig personal i kök, städning mm. Skolan är statlig och styrs av utbildningsdepartementet. Undervisningen är målstyrd utifrån läroplanen och läraren väljer själv de metoder och pedagogiska verktyg som passar gruppen.

Kubavänner i Sofia

Upphovsperson: Ramírez, Vania
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Europa, Kuba
Den XV:e Europeiska Solidaritetsträffen med Kuba anordnades i år 14 - 16 maj i Sofia, Bulgarien. Till höjdpunkterna hörde Elizabeth Palmeiro - hustru till Ramón Labañino, en av De5 kubanska politiska fångarna i USA - och Aleida Guevara. Från Sverige presenterades Kvinnokampanjen med brev till Michelle Obama som vädjar att hon ska göra vad hon kan för att Olga Salanueva och Adriana Pérez ska få inresevisum till USA och kunna besöka sina män.

Sidor