Sökformulär

Kuba

Internationalism, kultur, solidaritet, mänskligheti Havanna

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Politisk historia, Övrig kultur
Det som inte finns märks inte heller. Som kända personligheters födelsedagar när de inte firas. Varken Fidel Castros eller någon annan kubansk ledares födelsedag har firats offentligt på Kuba. Det är en del av den mycket ovanliga kultur som utvecklats där, befriad från skvallerjournalistik och personkult. Men många har ändå velat hylla Fidel Castro på hans 80-årsdag. Den ekvadorianska konstnären Guayasamin tog initiativ till en stor latinamerikansk, kulturell manifestation i Havanna för att hylla Castro. På grund av hans sjukdom sköts kulturdagarna upp till december och folk från hela världen strömmade till Havanna för att få vara med på denna historiska samling.

Fortsatt ekologisk revolution!

Upphovsperson: Marklund, Erwin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Kuba
Omställningen av jordbruket för miljömässig hållbarhet fortsätter över hela landet. Det framgick bl a av det ”Internationella seminarium om innerstads- och förortsjordbruk” som hölls nyligen i Havanna. Biobränslen tas fram ur jatrophaplanteringar, småskalig sol- och vindkraft
 byggs ut, skogplanteringen är på väg att uppnå målet att drygt 29 % av landets yta ska täckas av skog före 2015. Skogsplantering är också viktig för att skydda kustområden

Böcker om Che Guevara

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Politisk historia, Politiker
För 10 år sedan (1997), till 30-årsminnet av Che, utgavs i västvärlden minst fem stora biografier om honom. Mexikanen Paco Ignacio Taibo II och US-amerikanen Jon Lee Andersen som har flest källor på Kuba. Men de beskriver, tolkar och recenserar dem olika. Andersen är betydligt mer vinklad och värderande, sökande efter dolda motiv, ofta ganska långsökta,
för att passa den politisk tendensen.
Mexikanen Taibo har skrivit den bästa biografin som inte främst tolkar och recenserar Ches och andras handlingar,
tal och skrifter, utan redogör för dem, ofta med långa citat, och med en mycket omfattande notapparat utan att göra anspråk på att som Andersen kunna läsa Ches och andras tankar.

Kvinnor på landsbygden

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Lokal ekonomi och försörjning, Genus och jämställdhet, Jordbruk
Nyhetsbyrån IPS publicerade 11 januari en artikel av Dalia Acosto om ett utvecklingsprojekt som inleddes för åtta år sedan för att främja livsmedelsproduktionen bland småbönder. En tvärvetenskaplig grupp från jordbruksinstitutet INCA leder projektet, som kallas PIAL – Programmet för lokala förbättringar i jordbruket. ”När vi började använda PIALs utsäde fann vi att det skapade helt nya möjligheter”, berättar Valido. Försöken ledde fram till ett projekt för lokal produktion av djurfoder genom odling av olika sorters bönor, majs och hirs.

Nya Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Politiska institutioner, Politiska val
43 procent kvinnor, 3:e plats i världen Kvinnornas andel i nationalförsamlingen har ökat sakta men säkert och kom nu upp i 43 procent, från 36 procent 2003. I länsförsamlingarna är deras andel 42 procent. Valet den 20 januari gällde 614 ledamöter till Nationalförsamlingen, 1.201 till de 14 länsförsamlingarna. Förhärskande media och politiker i USA och Europa avfärdar ju valen som odemokratiska efter-som de inte avser partier utan personer. Men visst intresse brukar ändå ägnas de siffror som kan tolkas som uttryck för avståndstagande från det politiska systemet, dvs andel röstberättigade som avstår, som röstar blankt eller som felmarkerar på röstsedeln så att den blir ogiltig.

Stor utställning i Montreal: kubansk konst

Upphovsperson: Johansson, Oskar
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Bildkonst och film
Det prestigefyllda konstmuseet Montreal Museum of Fine Arts ställer ut den mest omfattande samling kubansk konst som någonsin visats utanför Kuba. Tre års arbete ligger bakom utställningen, som består av 400 verk av över 100 artister. Mer än hälften av verken har fraktats från Kuba och resten har lånats från privata samlingar i New York och Miami samt från museer, särskilt Manhattan’s Museum of Modern Art och Arizona State University Art Museum, som har den största samlingen kubansk konst utanför Kuba.

Sidor