Sökformulär

Kuba

Jämställdhet mellan kvinnor och män: en revolution inom revolutionen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, Familjefrågor, Genus och jämställdhet
Före 1959 var kvinnornas roll på Kuba densamma som i övriga Latinamerika - och Angloamerika för den delen – men också värre. I ”USAs bordell och spelhåla” tillkom en massiv prostitution med omkring 100.000 prostituerade på 6 miljoner invånare. Men när FNs särskilda rapportör utvärderade läget på Kuba 1999 konstaterade han att ”Kubas kvinnor ligger långt före de flesta andra länder i i förvärvsarbete och utbildning, även teknisk och yrkesutbildning.” Och 2009 intar Kuba tredje plats i världen med 43 procent kvinnor i parlamentet. De kubanska kvinnorna går i täten inte bara i Latinamerika utan också jämfört med många utvecklade industriländer. Men, liksom där, återstår en hel del innanjämställdhet uppnåtts, i det offentliga och det privata.

Rekord i uthållighet: mot ekonomisk blockad, propagandakrig och terrorism

Upphovsperson: Capelan, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Nationella befrielsekamper, Revolutioner
Storgodsen ägdes av United Fruit & kompani och USA drog igång den militär och ekonomiska krigföring, terror och undergrävande verksamhet som har hindrat alla latinamerikanska frigörelseförsök, fram till 1959. Då lyckades Kuba folk som sedan dess har stått emot en förskräckande lista av invasioner, sprängattentat, mordplaner, mediekrig, ekonomisk och biologisk krigföring. Trots detta har Kuba byggt upp ett samhälle som internationella organ och experter framhåller som ett föredöme.

Seger! Gott nytt år 1959!

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Nationella befrielsekamper, USA, Revolutioner
Den väpnade befrielsekampen startade med anfallet på Moncadakasernen 26 juli 1953 och segrade drygt fem år senare. Med 26-julirörelsen som samlande kraft hade en massiv folklig kamp också förts i städerna. Batistaregeringen flydde till Miami och den 15 februari blev Fidel Castro statsminister. Den första stora reformen genomfördes 15 maj, då arrendebönder och torpare fick äganderätten till sin mark samtidigt som de stora sockerplantagerna nationaliserades. Det blev också startpunkten för USAs nu snart 50-åriga aggressionspolitik mot Kuba

Krisen tvingade Kuba satsa på alternativ energi

Upphovspersoner: Andersson, Susanne | Zanzi, Rolando (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2007
Ämnesord: Miljövård, Kuba, Ekonomiska kriser, Miljö, Latinamerika, Jord, Miljö och ekologi
Sovjetunionens fall var ett hårt slag mot Kubas energiförsörjning. Landet, som tidigare köpt billig olja från Sovjet, tvingades börja utveckla alternativa energikällor.
"Kuba är, tillsammans med Brasilien, det land i Latinamerika som forskar mest på förnyelsebar energi" säger Rolando Zanzi, forskare i alternativ energi på KTH.

Bilder från Batistadiktaturens sista dagar

Upphovspersoner: Vásquez Díaz, René | Björklund, Eva (övers. och red.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, USA, Statskupper, Statlig repression
Bilderna berättar om den USA-stödda Batistaregimens grymma terror mot befolkningen. Samtidigt samlades turister från hela världen till tidens hetaste nöjescentrum, spelade på kasino, drack Cuba Libre, dansade mambo och köpte sex. Pengarna strömmade ner i fickorna på maffian som ägde hotellen, klubbarna, spelverksamheten och hade Batista på avlöningslistan.

Kuba och mänsklig utveckling: australiensiskt perspektiv på FN-rapport

Upphovsperson: Francis, Jenny
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Klassrelaterade frågor, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Utbildning och skola
Rapporten analyserar inte orsakerna till att en del länder klarar sig bättre än andra när det gäller att förbättra sina medborgares liv. Men statistiken visar tydligt att en regering som Kubas, som erbjuder gratis hälsovård och utbildning för alla, ökar jämlikheten.

Respekt för rebell

Upphovsperson: Askegård, Josephine
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Antiimperialism, Nationella befrielsekamper, Kongo (Kinshasa), Politiker, Kongo (Brazzaville), Bildkonst och film
Josephine Askegård tycker att det är intressant att höra Steven Soderberg resonera kring valen han var tvungen att göra vid inspelning av filmen om Che Guevara. "Inte minst har man uteslutit stora partier ur Ches liv och verk – avrättningarna efter erövringen av Havanna eller det misslyckade befrielseförsöket i Kongo. I stället handlar det närmast om sammanlagt
över fyra timmars djungelslit, med smuts, hunger, bärande, grävande och tuffa val att göra när det gällde hänsynslöshet kontra empati när modet eller orken sviktade. Och vad blev tacken för det? (Jag ska inte avslöja slutet här.)
En sak är klar – den som försöker göra en mördare mänsklig har ett långt gatlopp framför sig."

Bloggarens självmotsägelser

Upphovsperson: Betto, Frei
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Blockader, USA, Migration, Opinionsbildning
Bloggaren Yoani Sanchez är uttryck för moderniseringen av USAs undergrävande verksamhet. Hon är deras första cyberstjärna med en högt avancerad server i Tyskland. Domänen är knuten till företaget GoDadddy som Pentagon använder för sitt cyberkrig. Och en stab utanför Kuba som översätter allt hon skriver till 18 språk.

Socialismens framtid under debatt

Upphovspersoner: Cameron, Marce | *, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Socialism
Under hösten. diskuterade nästan 4 miljoner kubaner framtiden på arbetsplatser och i bostadskvarter. Mellan orkankatastrofer och internationell ekonomisk kris har landets ledning tvingats ägna sig mer åt krishantering än nödvändiga, framåtsyftande strukturella förändringar. Och USAs fortsatta, och faktiskt fortsatt ihärdiga blockad gör det ännu svårare. Det är läget när socialismens framtid debatteras.

Sidor