Sökformulär

Nationella befrielsekamper

Chega! - Nog!

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Östtimor, Ockupationer, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Imperialism
Chega! Nog på portugisiska, så heter CAVR:s slutrapport över brotten mot de mänskliga rättigheterna under Indonesiens ockupation av Östtimor. International Center for Transitional Justice (ICTJ) var de första som publicerade rapporten, vilket de gjorde på sin webbplats den 30 januari 2006. Rapporten finns på flera språk, bland andra engelska, och är tillgänglig på internet, se http://www.etan.org/news/2006/cavr.htm.

Fidels slutgiltiga seger: ”Foreign Affairs”

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Nationella befrielsekamper, USA, Politiska taktiker och strategier, Imperialism
I en artikel i tidskriften ”Foreign Affairs” 06 12 08 beskriver Julia E. Sweig USA-regimens totalt misslyckade och okunniga Kuba-politik och argumenterar för ett spårbyte. ”Foreign Affairs” betraktas allmänt som det viktigaste forumet för USAs utrikespolitiska elit. Och Julia E. Sweig är chef för Latinamerikaavdelning på ”Council of Foreign Relations” i Washington och har de normala liberala invändningarna mot systemet. Det intressanta är hennes insikt i det kubanska samhällets särdrag: "Övergången till livet efter Fidel sker nu… Kubanerna har inte gjort uppror, och deras nationella identitet förblir kopplad till fosterlandets försvar mot USAs angrepp på landets självständighet…"

Acehs återuppbyggnad ej problemfri

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Återuppbyggnaden av Aceh efter tsunamin i december 2004 betraktas som en succé. En förklaring är att hjälpinsatsen efteråt är den största någonsin efter en naturkatastrof.
Av de 4.9 miljarder dollar som erhållits för hjälp till återuppbyggnaden har 90% spenderats eller fördelats. Det finns förvånansvärt få uppgifter om korruption.

Västpapuas nationaldag

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Västpapua
Första december betraktas av folket i Västpapua som deras nationaldag. Det är den dagen då de för 46 år sedan utropade Västpapua som en från Nederländerna självständig stat.
Den nya staten blev inte långvarig. 1963 träffades i New York överenskommelsen angående Västpapua mellan Nederländerna och Indonesien.

Sidor