Sökformulär

Nationella befrielsekamper

Santa Cruz-massakern 1991 och fredspriset 1996

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Östtimor, Nationella befrielsekamper, Internationell solidaritet, Politisk historia, Våld och konflikter
Östtimor var efter den indonesiska invasionen i december 1975 en okänd fråga internationellt. Efter att området hade öppnats av Indonesien 1988 för att visa att läget var lugnt blev det dok uppmärksammat genom att oroligheter bröt ut under påvens besök i oktober 1989. Ingen händelse hade dock större betydelse än Santa Cruz-massakern 1991.

FN-mandatet förlängt med ett år

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Marocko, Nationella befrielsekamper, Västsahara, Politiska institutioner, Konfliktlösning
FN:s säkerhetsråd förlängde MINURSO-styrkans mandat med 12 månader den 30 april 2008. De båda parterna, Marocko och Polisario Front, uppmanas att fortsätta de FNledda förhandlingarna utan förutfattade
åsikter för att nå en rättvis, varaktig och
ömsesidigt accepterad lösning som ger det västsahariska folket självbestämmande.

Vad händer… … med zapatisterna i Chiapas, Mexiko?

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Internationell solidaritet, Ursprungsfolk, Mexiko
På nyårsnatten 1994 – samtidigt som frihandelsavtalet Nafta trädde i kraft – intog Zapatistarmén för nationell befrielse, EZLN,
sju städer i den mexikanska provinsen Chiapas, däribland huvudstaden San Cristóbal de Las Casas. De följande två veckorna
ägde hårda strider rum med hundratals dödsoffer innan en vapenvila trädde i kraft.
Sedan dess har zapatisterna och dess talesperson Subcommandante Marcos riktat in sig på
förhandlingar och fredlig kamp.

EUCOCO 2007: i Rom möttes president och intifada

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Ockupationer, Marocko, Västsahara, Internationell solidaritet, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Höjdpunkten i den fullsatta biblioteksaulan var när president Mohamed Abdelaziz i slutet av sitt tal kunde välkomna sin ”broder”
Hmed Hammad efter decennier i marockanska fängelser och inom det ockuperade området. Det blev en symbol för intifadans ökade kraft och betydelse i befrielsekampen.

Västpapuas självständighetsdag

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Manifestationer, Demonstrationer, Statlig repression, Västpapua
I Västpapua är det förbjudet att inneha eller visa flaggan
”Morgonstjärnan” offentligt. Det är inte heller tillåtet att fira självständighetsdagen den första december. Trots detta förbud samlades i nästan hela landet människor i städer och byar för att fira denna dag. Firandet bestod inte av vanliga ceremonier med dans och musik utan av demonstrationer avsedda att framföra folkets krav på att Västpapua ska bli ett självständigt land. Rapport från Västpapuas självständighetsdag.

Sidor