Sökformulär

Nationella befrielsekamper

Västpapua: från vit fläck på kartan till guldgruva

Upphovsperson: Görfelt, Gustaf
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Ockupationer, Nationella befrielsekamper, Folkrätt, Indonesien, Naturresurser, Kolonialism, Mänskliga rättigheter, Västpapua
Västra delen av Nya Guinea har varit ett av världens mest isolerade områden och undgick länge utländskt inflytande. Sedan 1960-talet bedriver dock Indonesien en mycket brutal kolonialiseringspolitik i Västpapua,
samtidigt som naturresurserna exploateras. I den historiska bakgrunden finns ett smutsigt spel av både USA och FN.

CAVR har avslutat sitt arbete

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Ockupationer, Nationella befrielsekamper, Östtimor, Indonesien, Mänskliga rättigheter
Mottagnings-, sannings- och försoningskommissionen i Östtimor lämnade efter tre och ett halvt års arbete den 31 oktober högtidligt över sin slutrapport till president Gusmão. Kommissionen har haft ett UNTAET-uppdrag förankrat i Östtimors lagar.

Intervju med Silvio Rodríguez

Upphovspersoner: García, Fernando | Medina, José Angel (foto) | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Nationella befrielsekamper, Revolutioner, Karibien, Kultur, Fängelser, fångar och kriminalvård
Intervjun handlar om kulturarbetarturnén på fängelserna, om fängelsevillkoren, kulturens villkor, om vad som behöver förändras på Kuba, och om det har varit värt besväret att delta i den 50-åriga kampen, varpå Silvio Rodríguez svarar: - Många människor går genom livet utan att finna någon mening, något vettigt sammanhang att leva för. Att vara troget barn av ett folk som det kubanska är det bästa liv man kan ha. Det har varit ett privilegium för mig och för många i min generation. Revolutionens 50 år har kanske inte varit idealiska men klart tillfredsställande.

Sidor