Sökformulär

Opinionsbildning

Guds eget förlagshus

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Kristendom, Kuba
Katolska kyrkans tidskrifter på Kuba deltar aktivt i diskussionen om landets världsliga problem. De publicerar regelbundet kubaner i exil som Marifeli Perez-Stable, kolumnist Miami Herald. En av kyrkans ledande tidskrifter, Palabra Nueva har omfattande sekulärt innehåll och en upplaga över 100 000. Artiklarna är sällan polemiska eller öppet partipolitiska, så de USA-finansierade grupperna anklagar kyrkan för eftergivenhet.

Två nya böcker om Kuba Recensioner

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Politisk historia, Kuba
En liten och en stor ny bok om Kuba: Björn Kumms ”koncentrerade porträtt” av Fidel Castro, 144 sidor, och Tomas Gustafsson uppdatering av sin gamla bok om Kuba, 679 sidor. Kumm försöker ge en ”balanserad” bild och har fått få recensioner, en positiv i Aftonbladet, en totalt fördömande i Svensk Tidskrift. Hans ovilja att kalla Kuba för diktatur förargar. Gustafsson däremot tar till med militärdiktatur och får med beröm godkänt: ”Den bästa boken om Kuba på svenska” enligt DN.

Fidelfixering skymmer sikten Medierapportering om kommunistpartiets 6e kongress

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Kuba
Två moderata riksdagsledamöter krävde i en motion att ”det tillsätts en oberoende internationell granskning av förhållandena på det kubanska fängelset på Guantánamo”. Så långt har demoniseringen av Kuba gått att de inte vet att tortyrlägret är USAs, på ockuperad kubansk mark. Kanske är det inte så konstigt eftersom det hetat ”Kubafångar” och ”fånglägret på Kuba” samtidigt som det enda medierna tar upp från övriga Kuba är ”politiska” eller ”samvetsfångar”.
Så fungerar den medievärld som bara gör punktnedslag om de fruktansvärda övergrepp USA-regimen begår med krig och ockupationer, tortyr, utomrättsliga avrättningar etcetera och trots alla uppenbara lögner tar USA-regimens världsbild för sann. Det är rena Kubafogin en ”kunskapsregim, som producerar försanthållna ’kunskaper”.

En terrorists memoarer

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Imperialism, Terrorism, Opinionsbildning, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
En celeber uppsättning gamla exilkubanska terrorister samlades i Miami i början av december för att hylla en av sina främsta, Orlando Bosch, när han lanserade sina memoarer. Själv har han sprängt fartyg och fullsatta flygplan. Bland gästerna fanns kollegor som dömts för försök till sprängattentat mot Fidel, och andra som mördade Castro chilenska utrikesministern i exil efter Pinochetkuppen, Orlando Letelier 1976.
Men där fanns också delar av Miamis akademiska och politiska grädda.

Uppblåsta girigbukar - men nyttiga

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Efter Wikileaks avslöjanden kan det inte längre förnekas: De i västliga media så berömda kubanska "dissidenterna" har aldrig varit något annat än betalda agenter för USAs ekonomiska och propagandakrigföring. Men i rapporterna från USAs intressekontor i Havanna hem till Washington framgår också att de inte har någon förankring alls bland kubaner eller i verkligheten. Men de har ändå varit till oerhört stor nytta: med dem har USA skapat bilden av Kuba som en diktatur utan yttrandefrihet.

Stenhård IT-blockad

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Blockader, Opinionsbildning, Internet, Kuba, USA
USA har extrema restriktioner mot export av data- och telekommunikationsutrustning till Kuba. USA blockerar också servrar och utestänger Kuba från undervattenskabel så att internationell uppkoppling hänvisas till dyrare och långsammare satellitvägen och bredband på bara 380 Mb, mindre än ett internetcafé var som helst annars. Det är inte Kuba som hindrar kubaner från tillgång till nätet, det är USA-blockaden. När en hemsida identifierar en dators IP-nummer som hemmahörande på Kuba släpps den inte in.

”Agenter” i USA, ”dissidenter” på Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Opinionsbildning, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
I början av juli anhöll FBI elva personer i USA och anklagade dem för ”sammansvärjning för att verka som agenter för främmande regering”. Åtalspunkterna relaterade till Foreign Agents Registration Act (FARA), lagen om utländska agenters registrering. USA gör ingen hemlighet av att med pengar och utrustning stödja sina ”agenter” på Kuba. Vilka är skillnaderna mellan USA, som anhåller ryska agenter och Kuba, som gör detsamma med USA-agenter? I grunden kan det bara vara två: att USAs regering är god, och Kubas ond, eller helt enkelt att USAs regering är världens mäktigaste och Kubas räknas inte.

Politiska fångar? Samvetsfångar? Landsförrädare?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Blockader, Opinionsbildning, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
I sin rapport 2010 uppgav Amnesty International, AI, att det fanns 55 ”samvetsfångar” på Kuba.. Dock medger AI (AI 2008-03-18) att de dömts “för att ha tagit emot pengar eller material från USAs regering för att bedriva verksamhet som enligt myndigheterna är undergrävande och skadliga för Kuba”. Det säregna med västerländska mediers och politikers och AIs förhållningssätt till Kuba är att konsekvent utelämna USAs roll som uppdragsgivare och finansiär av en konstgjord ”opposition” på Kuba. Detta är naturligtvis ett brott mot folkrätten, liksom USAs ekonomiska krigföring.

Samkörda medier

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige
Efter Sovjetblockets sammanbrott riktade USA-imperialismen hela sin arsenal av psykologisk krigföring och propaganda mot Kuba. Dollarmiljonerna strömmade till och skapade världens mest välfinansierade opposition, som ändå inte lyckas samla ens en procent av befolkningen. Medan ”dissidenterna” göds, ska ekonomisk krigföring svälta ut de kubaner som vägrar sälja sig. Jag har gått igenom vad som rapporterats, hur mycket - och hur - om Kuba och övriga Latinamerika under sommaren. Ingen problematisering, inget perspektiv, aldrig någonsin någon redovisning för Kubas syn på saken. Hur samkörd rapporteringen är framgår redan av rubrikerna som ofta är identiska.

Globala mediala diktaturen

Upphovsperson: Yepe, Manuel E
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Multinationella företag, Information, kommunikation och media, USA
Många har avslöjat den teknik och resurser som används för att kontrollera informationsflödet i USA, det land som säger sig vara pressfrihetens Mecka. Den massmediala huvudfåran dras upp av sex stora mediekonglomerat. De kontrollerar 90 procent av de stora mediekoncernernas verksamhet, som i sin tur kontrollerar 90 procent av vad folk i USA läser, ser och hör. USAs härskarelit använder massmedia för systematisk, effektiv kontroll över informationsflödet inte bara i USA utan globalt.

Sidor