Sökformulär

Opinionsbildning

Jämställdhet mot aids

Upphovsperson: upphovsman, okänd
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Hiv/Aids, Genus och jämställdhet, Opinionsbildning
»Jämställdhet mot aids«
heter den kampanj som Afrikagrupperna driver under 2006 och 2007.
Den syftar till att uppmärksamma den viktiga roll arbetet för jämställdhet har i kampen mot hiv/aids.
Speciellt vill vi uppmärksamma och bilda opinion kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) och rätten till bromsmediciner.

Ett helvete på jorden

Upphovspersoner: Söderlindh, Lisa Monique | Fallenius, Malcolm (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Tibet, Politiska fångar, Kina, Statlig repression, Indien, Opinionsbildning
[Tibet: tibetaner] Från en hemlig ed och en demonstrationsmanifestation till “ett helvete på jorden”. I tibetanen Bagdros personliga reportagebok berättar han om straffet för den tibetanska kampen för självständighet och mänskliga rättigheter; om tortyren och misshandeln under sin tid som politisk fånge i Tibets fängelser.

Den hårda linjen hjälper ingen

Upphovspersoner: Fischer, Andrew | Pihl, Birgitta (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Kina, Kravaller, Kampformer, Politiska taktiker och strategier, Tibet, Demonstrationer, Opinionsbildning
När icke-våldsprotester i Lhasa förbyttes i våldsamma protester den 14 mars 2008, fylldes västliga medier med ovanliga nyheter från Tibet, främst från huvudstaden. Mindre uppmärksamhet
ägnades de östliga tibetanska områdena utanför den Autonoma Regionen Tibet, trots att dessa områden bevittnade de största demonstrationerna sedan 50-talet. Men sedan dess har antingen orimliga uttalanden av den kinesiska regeringen eller dramatiska utspel av pro-tibetanska demonstranter i Väst dragit till sig uppmärksamheten.

Sidor