Sökformulär

Opinionsbildning

”Mitt företag kan göra en insats för Afghanistans kvinnor”

Upphovsperson: Bjurström, Klas
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Småföretagare, Insamlingar, Internationellt bistånd, Opinionsbildning
För två år sedan (2006) sa Ylva Rosén upp sig från lärarjobbet och startade eget. Men hennes nätbutik uteungar.se är inte bara ett sätt att försörja sig, det är ett sätt för Ylva att faktiskt påverka människors tillvaro – och det sker genom SAK!

Iraks kulturarv måste räddas

Upphovsperson: Föreningen Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Kulturarvet, Irak, Krig, Opinionsbildning
Under våren har ett arbete pågått med att ta upp kulturförstörelsen under ockupationen och kriget i Irak.
Enskilda i föreningen Iraksolidaritet,
Föreningen Fjärde Världen och Nätverket mot krig tog initiativ till ett upprop bland museifolk och kulturpersonligheter i Sverige. Uppropet fortsätter och återges här, förkortat.
Vill du själv underteckna? Gå in på
www.iraksolidaritet.se. Mejla ditt namn till: info@iraksolidaritet.se.

”För mig fanns inga alternativ”: det började när jag hörde att polisen grep en före detta elev

Upphovsperson: Eriksson, Johanna
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Invandrare och invandring, Flyktingar, Opinionsbildning
"Jag har blivit ombedd att skriva en krönika utifrån mitt perspektiv på den kamp som vi är så
många som utkämpar. Några av oss som direkt drabbade, andra av oss som medmänniskor som inte kan acceptera sättet de afghanska flyktingarna blir behandlade på. Var och en kämpar på sitt sätt. Ingen kamp betyder mer eller mindre än någon annan. Det här är mitt sätt att bidra till att de afghanska flyktingarna ska få stanna i Sverige."

Historiskt förbud mot klustervapen

Upphovspersoner: Anderberg, Jenny | Almqvist, Börje (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Deklarationer, fördrag och konventioner, Vapenteknik, Opinionsbildning
Den 30 maj 2008 kom 110 stater överens om en historisk konvention som förbjuder klustervapen,
vilka under årtionden har orsakat oerhört mycket mänskligt lidande.
Konventionen förbjuder användning,
produktion, lagerhållning och handel med klustervapen.

Så mycket mat!

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Västsahara, Opinionsbildning
Johan Chytraeus, politisk sekreterare för Folkpartiet Liberalerna i Region Skåne besökte de västsahariska flyktinglägren i juli 2007. Där var Sid Ahmed Fadel hans tolk. De var jämnåriga, 27 respektive 25
år och kom bra överens. Som ett resultat av Johans resa bjöds Sid Ahmed till Sverige i oktober av den liberala rörelsen.

Sidor